Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr

Archebwch eich lle

Welsh book now button green

Amdano'r digwyddiad


Mae Prifysgol Abertawe yn falch i gyhoeddi ein bod yn cynnal Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr ar Ddydd Mawrth 17eg Gorffennaf 2017 ar Gampws Y Bae.

Ar adeg lle mae proffil demograffig myfyrwyr yn golygu bod eu hopsiynau mewn Addysg Uwch yn ehangach nag ers blynyddoedd, mae'r gallu i ymdopi ac i lwyddo yn y Brifysgol yn amlycach nag erioed. Mae hynny'n codi'r cwestiwn 'beth allwn wneud i baratoi myfyrwyr ar gyfer llwyddiant mewn Addysg Uwch a thu hwnt?'

Mae'r gynhadledd yn canolbwyntio ar gwestiynau sy'n codi o amgylch pa fath o addysgu sydd o fudd i bobol ifanc; yr ymchwil diweddaraf ynghylch ddulliau addysgu ac addysg ddigidol; a dulliau i roi hydwythder a sgiliau perthnasol i'n fyfyrwyr.


 

Rhaglen dros dro*

0900 - Cofrestru a lluniaeth ysgafn, Y Neuadd Fawr, Campws Y Bae Prifysgol Abertawe 

0930 - Croeso i Brifysgol Abertawe a'r Gynhadledd - Barrie Clark, Pennaeth Recriwtio Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe

0940 - Prifysgol Abertawe a'r Pwysigrwydd o Baratoi am y Dyfodol - Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Iwan Davies, Prifysgol Abertawe

1000 - Sut Dylai Myfyrwyr Dysgu? Adolygiad Byd-eang - Alex Beard, Ymchwilydd ac Awdur 'Natural Born Learners'

1100 - Mewnwelediad i mewn i Ddulliau Addysgu - Yr Athro Phil Newton, Niwrowyddonydd, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Abertawe 

1130 - Egwyl, Stondinau Gwybodaeth a Cholegau, Rhwydweithio a Thaith Tywys

1215 - Cinio 

1300 - Meddylfryd Addysgu i Ddatblygu Gwydnwch a Llwyddiant Pobol Ifanc  - Martin Griffin, 'Mindset Character Education', Awdur ac Ymgynghorydd

1430 - Y Gwirionedd am Fywyd Myfyrwyr - Panel Cwestiwn ac Ateb - Llysgennad Myfyrwyr

1500 - Sylwadau i Gloi a Diwedd y Gynhadledd - Steve Minney, Pennaeth Recriwtio Myfyrwyr Israddedigion DU

*Rhaglen/Amseroedd yn union i'w gadarnhau

 


Bydd cyfle i rwydweithio a sgwrsio gyda chynrychiolwyr o adrannau academaidd a chefnogi yn y Brifysgol yn ogystal â chael taith tywys o'r cyfleusterau.

Teithio a Pharcio

Mae'r digwyddiad yn cymryd lle yn Y Neuadd Fawr Brifysgol Abertawe, Campws Y Bae (SA18EN). 

Mae parcio ar gael yn y prif faes parcio staff. Wrth gyrraedd y campws, trowch i'r dde a dilynwch y system un ffordd. Mae'n faes parcio talu ac arddangos, ac yn costio £3.50 am y dydd. 

Aros Dros Nos

Cynigwyd Prifysgol Abertawe disgownt i gynrychiolwyr i aros yn westy'r Marriott, Canol Dinas Abertawe. Cysylltwch â p.j.carvell@swansea.ac.uk i drefnu hyn.


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sion Walker - sion.walker@swansea.ac.uk