Deintyddfa

Mae University Dental Care yn cynnig ystod lawn o driniaethau GIG a Phreifat. Mae'n agored i'r holl Fyfyrwyr; Mae llefydd GIG ar gael i fyfyrwyr sy'n cofrestru ar ddechrau'r tymor academaidd ym mis Medi 2013. (Mae llefydd GIG yn gyfyngedig i'r 1,000 o fyfyrwyr cyntaf sy'n cofrestru o ddechrau'r flwyddyn academaidd.)

Mae'r gwasanaeth yn rhedeg drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys y gwyliau.

Mae hawl gan yr holl gleifion dan 25 oed sy'n byw yng Nghymru i dderbyn archwiliadau deintyddol am ddim. Sylwer y caiff ffioedd eu codi ar gyfer unrhyw driniaeth ddeintyddol arall dan y GIG oni bai bod yr unigolyn sy'n derbyn y driniaeth dan 19 oed (mewn addysg lawn-amser) neu fod ganddo/ganddi Dystysgrif Eithrio - mae ffurflenni hawlio cymorth â chostau iechyd ar gael yn y deintyddfa.

Lleoliad: Tŷ Horton (23 ar fap y campws)
Ffôn: +44 (0) 1792 602222 Est. 2222

Cyngor Deintyddol Brys (y tu allan i oriau): 0845 4647
E-bost:  hello@udc.wales
Gwefan: www.universitydentalcare.co.uk

Oriau agor y deintyddfa:

Llun - Iau: 8.30am - 1pm 1.30pm - 4.30pm
Gwener: 8.30am - 3.30pm

Deintyddion Darren L. Owakee, Eirini G. Pasisi, Lisa Hinton, Michael Gray

Cydlynydd Practis: Andrea Tanner

Staff Deintyddol: Sarah Davies, Ceri Dowrick, Eli Pesario, Leanne Richards, Hannah Morrissey, Helena Reardon, Jennifer Meadows

Mae'n bwysig eich bod yn cofrestru â deintydd cyn gynted ag yr ydych yn cyrraedd yn Abertawe er mwyn cael mynediad at ofal GIG a gallu cael apwyntiadau cynnar os oes problemau neu achosion brys yn codi. Mae Cofrestru am ddim i'r holl gleifion dan 25 oed. Codir ffi fach o £13.00 i fyfyrwyr dros 25 oed.

Mae triniaeth breifat ar gael i gleifion sydd am dderbyn buddion Gofal Preifat.

SYLWER BOD COFRESTRU GYDA'R DEINTYDDFA YN BROSES AR WAHÂN I GOFRESTRU Â'R GANOLFAN IECHYD