Clybiau a Chymdeithasau cyfrwng Cymraeg

Amdanon ni

Mae’r Gymdeithas Gymraeg (neu’r Gym Gym fel y mae’n cael ei galw) yn gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd, i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous a chael cefnogaeth a chymorth gan siaradwyr Cymraeg a’r rheiny sy’n dysgu’r iaith tra’n fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.Mae’r Gym Gym yn cwrdd yn rheolaidd gan drefnu llu o weithgareddau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg. Ymhlith y digwyddiadau a drefnwyd yn ddiweddar gan y Gym Gym yr oedd taith i’r Alban i wylio Cymru yng nghystadleuaeth rygbi’r chwe Gwlad, ac fe gynhaliwyd Eisteddfod Ryng-golegol hynod lwyddiannus yma yn 2014.

Cysylltwch a’r Gym Gym trwy anfon e-bost, ymunwch â’r grŵp ar Facebook neu dilynwch ar Twitter

Cyflwyniad gan y Llywydd

Lois Roberts

"Mae'r Gym Gym yn gymdeithas i fyfyrwyr a dysgwyr cyfrwng Cymraeg gael cwrdd â'i gilydd bob pythefnos ar gyfer nosweithiau cymdeithasol. Mae'n gyfle i wneud ffrindiau newydd a chwrdd â myfyrwyr cyfrwng Cymraeg eraill. Yn ogystal â chael ein nosweithiau cymdeithasol eleni byddwn hefyd yn mynd i'r Ddawns â'r Eisteddfod Ryng-golegol yn Aberystwyth ac yn mynd i Gaeredin ar gyfer y trip Chwe Gwlad flynyddol! Gobeithio byddwn yn eich gweld chi yno!"

Lois Roberts, Llywydd y Gym Gym