Dros 40 o arddangosfeydd a'r gweithdai canlynol am ddim!

Ditectifs Ifainc

Yn ystod yr ymchwiliad fforensig hwyl hwn caiff ymwelwyr gyfle i arolygu detholiad o arddangosion a adawyd mewn lleoliad trosedd a byddant yn lluchio pob darn i ddarganfod olion bysedd er mwyn dod o hyd i'r cliw sydd ar goll gan ddatrys yr achos. Bydd y ditectifs ifainc hefyd yn cael cyfle i ddysgu am sut i dynnu olion bysedd gan ddefnyddio pad inc a defnyddio spectometrau i gael golwg mwy manwl ar natur unigol pob print.

Lleoliad: Gweithdy Waterfront, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 9 Medi

Amser: 10am - 5pm

Fingerprint

Felly rydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod am ddeinosoriaid...?!

Dewch i brofi eich gwybodaeth yn erbyn Ben Garrod (sef y gwyddonydd o'r teledu ar raglen Attenborough and the Giant Dinosaur y BBC).  Trwy gymorth ffilmiau oddi ar y teledu a lluniau o'i gloddiad paleontolegol ei hun bydd yn dweud pob dim wrthych am y deinosoriaid.

Mae hon yn rhaglen ryngweithiol lle y caiff plant gyfle i ofyn cwestiynau a dangos eu gwybodaeth am ddeinosoriaid i'r gynulleidfa.  Bydd cynorthwy-ydd Ben yn crwydro'r awditoriwm gyda microffon gan dderbyn cwestiynau gan gynifer o blant â phosib. Gan ddefnyddio ffilmiau o raglen Planet Dinosaur y BBC bydd Ben yn trafod yr ysglyfaethwyr mwyaf angheuol a grwydrodd y blaned erioed.

Siaradwr: Ben Garrod

Lleoliad: Warws, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 9 Medi

Amser: 11.30am - 12.15pm

*SYLWER* Mae'r digwyddiad hwn yn llawn erbyn hyn, ond mae'n bosib y daw rhai llefydd ar gael ar y diwrnod. 

Ben Garrod

Sut beth ydyw i fod yn...

Ymunwch â'r cyflwynydd rhaglenni bywyd gwyllt a phlant, Lizzie Daly, wrth iddi fynd i fyd bywyd gwyllt trwy ddangos i chi sut mae'n teimlo i brofi'r byd fel anifeiliaid. O weld y byd trwy lygaid cleren, i ddysgu am ymddygiad rhyfeddol sy'n arwydd bod ysglyfaethwr yn nesáu, bydd angen cymorth y gynulleidfa ar Lizzie i ddeall sut mae rhywogaeth yn byw mewn gwirionedd.

Siaradwr: Lizzie Daly

Lleoliad: Ystafell Ocean, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 9 Medi

Amser: 12.45pm - 1pm 

Lizzie Daly © Bethan Knapper.

Mawrth 101

 Beth ydyn ni'n ei wybod am y Blaned Goch? Yn ystod y sioe hon bydd Ari Espinoza'n trafod

y camera HiRISE ar Mars Reconnaissance Orbiter - sef yr un mwyaf pwerus o'i fath a gafodd ei anfon i blaned arall erioed. Mae ei gydraniad uchel yn ein galluogi i weld y blaned Mawrth mewn newydd wedd ac mae'n helpu teithiau eraill i ddewis man diogel i lanio ar gyfer archwilio pellach. Bydd Ari yn dangos delweddau 3D o’r blaned Mawrth, yn edrych ar ystyr y lliwiau, ac yn trafod y pethau newydd ei fod ef a'i dîm wedi'u gweld ar y blaned Mawrth gan ddefnyddio HiRISE.

Lleoliad: Warws, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 9 Medi

Amser: 1.30pm - 2pm | 3.15pm - 3.45pm

 Mars - NASA