Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2017

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2017

Rhaglen i Oedolion

Bydd yn cychwyn ar ddydd Gwener 8 Medi trwy raglen o ddarlithoedd a gweithdai rhyngweithiol i oedolion yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau lle y gwahoddir ymwelwyr i archwilio seiberderfysgaeth, tynnu lluniau o'u breuddwydion a helpu i greu wyneb Abertawe.  Daw'r digwyddiad i ben trwy noson gabaret a fydd yn llawn hwyl, chwerthin a gwyddoniaeth.

Penwythnos i’r Teulu

Bydd y rhaglen i deuluoedd hefyd yn cychwyn ar y nos Wener trwy berfformiad dawns Flying Atoms gan Powys Dance yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin. Wedyn bydd y gweithgarwch yn symud i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac Amgueddfa Abertawe yng nghanol yr Ardal Forol ar gyfer penwythnos llawn digwyddiadau difyr i'r teulu cyfan.

Bydd gwledd o brofiadau difyr rhyngweithiol a chyfle i ddarganfod llwyth o bethau diddorol am wyddoniaeth drwy gyflwyniadau theatraidd, cerddoriaeth ac arddangosfeydd.  Caiff ymwelwyr ifainc a'u teuluoedd gyfle i greu slwtsh, dysgu am bowdrau, gronynnau a phopcorn a chael hwyl yn y carnifal gwyddoniaeth.

Bydd cyflwynydd CBBC, Lizzie Daly yn trafod sut mae'n teimlo i fod yn anifail a bydd y biolegydd esblygol a chyflwynydd BBC, Ben Garrod yn archwilio byd y deinosoriaid.

Meddai'r Dirprwy Is-ganghellor, yr Athro Hilary Lappin-Scott: "Roeddem yn falch iawn o gynnal Gŵyl Wyddoniaeth Prydain hynod lwyddiannus y llynedd a oedd yn sylfaen i gychwyn gwaddol gŵyl wyddoniaeth ar gyfer y ddinas.  Roedd y profiad yn un mor gadarnhaol fel na allwn aros i fynd allan yn ein cymunedau ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr."

"Rydym hefyd yn falch iawn o'r gefnogaeth rydym wedi'i derbyn gan Weinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru, Julie James a byddwn yn ei chroesawu i'r nifer o atyniadau pan fydd yn ymweld â'r ŵyl ym mis Medi."