Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2018

Mae ceisiadau ar agor yn awr ar gyfer 2018

Yn ystod y penwythnos o'r 8fed - 10fed Medi 2017, cynhaliodd Prifysgol Abertawe ei gŵyl wyddoniaeth am ddim gyntaf mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau; yr ŵyl fwyaf o'i math yng Nghymru. Agorwyd y drysau i'r cyhoedd ddydd Gwener am 3.00pm ac erbyn 5.00pm ddydd Sul roedd dros 9,000 o bobl wedi mwynhau Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe, gan gynnwys y gweithdai a'r sgyrsiau newydd i oedolion a’r Sioe Wyddoniaeth Amrywiol ar y dydd Gwener, a'r sioe i'r teulu 'Flying Atoms' yng Nghanolfan Taliesin.

Llwyddodd yr ŵyl i alluogi ymchwilwyr o bob maes yn y Brifysgol i ddod ynghyd i ddathlu ac ysbrydoli cynulleidfa newydd drwy arddangos eu hymchwil. Cawsom nifer o ganlyniadau annisgwyl yn dilyn yr ŵyl, gan gynnwys cydweithrediadau ymchwil newydd, syniadau ar gyfer rhaglenni PhD a chynigion swyddi! Roedd llawer o werthusiadau ymwelwyr yn disgrifio'r digwyddiad fel 'anhygoel', 'llawn ysbrydoliaeth' ac 'addysgiadol', ac roedd llawer o sylwadau eraill o ran pa mor bwysig i Abertawe yw cael gŵyl fel hon.

Ymhlith uchafbwyntiau eraill yr ŵyl oedd ymweliad gan Julie James, AC, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, lle cefnogodd yr achlysur yn llawn, gan sôn yn arbennig ei bod mor falch o weld gŵyl fel hon yn cael ei chynnal yn ei thref gartref. Roedd nifer o fusnesau'n bresennol hefyd ac rydym yn awyddus i weithio gyda hwy i archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithio pellach a nawdd. Gwaddol Gŵyl Wyddoniaeth Prydain a'r Penwythnos i'r Teulu a gynhaliwyd yn 2016 oedd gŵyl 2017 ac roedd yn llwyddiant ysgubol.

Mae'r profiad wedi bod yn hynod gadarnhaol dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Rydym am barhau i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr drwy greu gwaddol gŵyl wyddoniaeth i’r ddinas sy'n arddangos ein hymchwil o'r radd flaenaf sy'n amrywiol ac sy’n ysbrydoli.

Cynhelir Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe rhwng 3-4 Tachwedd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a’r lleoliadau gerllaw.

Lleoliad cyffrous

Lleoliad cyffrous

Effaith ar ein hymchwilwyr

Effaith ar ein hymchwilwyr