Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Cyflogadwyedd

Mae eich cynllun gradd yn cynnig sawl cyfle i ddatblygu'r sgiliau deallusol a throsglwyddadwy y mae llawer o gyflogwyr yn chwilio amdanynt gan raddedigion newydd.

Mae rhai o feysydd cryfder sgiliau Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn cynnwys:

  • Gallu i ddefnyddio offer a sgiliau dadansoddi i ffurfio a datrys problemau
  • Gallu i ddefnyddio cyfarpar labordy a gweithdy i greu data
  • Sgiliau ymarferol defnyddio offer, technegau a chyfarpar
  • Rheoli amser ac adnoddau
  • Sgiliau rheoli prosiect

Gallwch hefyd ddatblygu'ch sgiliau y tu allan i waith academaidd, drwy weithgareddau allgyrsiol, swyddi myfyrwyr a gwaith gwirfoddol.
Anogwn i chi ymwneud â'r gweithgareddau hyn er mwyn cryfhau eich profiadau.

Edrychwch ar Rhith Daith o gyfleusterau chwaraeon Abertawe

Gallwch weld rhith dair 365 gradd o'r Pentref Chwaraeon gan gynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru, Y Gampfa, Cwrtiau Dan do, Y Trac Rhedeg, Astroturf a'r Trac Dan do.

Darganfyddwch fwy am Blant Gweithgar Iach Cymru yma (ymddiheuriadau nad yw'r dudalen hon wedi'i chyfieithu eto)