Ein Strategaeth

Rydym yn estyn allan i'r gymuned ehangach ac yn cymhwyso ein hymchwil i anghenion a gofynion cwmnïau, sefydliadau, elusennau a phobl gyffredin.

Maes ein hymchwil yw chwaraeon ac ymarfer corff, a gall arloesi ac ymgysylltu arwain at greu cynhyrchion, arferion a pholisïau newydd.

Mae natur gymhwysol ein gwaith yn A-STEM yn naturiol addas ar gyfer ymgysylltu mewn dau brif faes:

sports viz

Mae Sportsviz Cyf. yn gwmni deillio o'r Brifysgol. Mae'n gwmni technoleg a meddalwedd arloesol sydd wedi deillio o ymchwil sy'n berthnasol i'r diwydiant ym Mhrifysgol Abertawe.

www.sportsviz.com

Cydweithio A-STEM

Rydym yn gweithio gyda nifer o gwmnïau ar amrywiaeth o lefelau. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda:

  • Undeb Rygbi Cymru
  • Commando Joe's
  • RedHead Consulting
  • Food Dudes
  • Military HIIT for All
  • Haemair
  • Quintic Consultancy