Am y GwyddonLe

Mae Prifysgol Abertawe’n falch o noddi’r GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd unwaith eto eleni, a hynny am y seithfed flwyddyn yn olynol.

Y GwyddonLe yw un o atyniadau mwyaf poblogaidd y maes, gan ddenu miloedd o ymwelwyr bob dydd.

Bydd gwyddonwyr o Brifysgol Abertawe yn arwain rhaglen sy’n llawn gweithgareddau i’r teulu, a gweithdai difyr i bobl o bob oed. Gall ymwelwyr gymryd rhan mewn digwyddiadau rhyngweithiol megis gyrru ein car rasio, rhwyfo, gweld ein harfordir Lego mewn tanc dŵr, argraffu 3D,  codio a chael hwyl wrth wylio sioe Nitrogen Hylifol.

Bydd sefydliadau eraill yn ymuno â ni i ddarparu’r doreth o weithgareddau, gan gynnwys: Creadigidol, Ymddiriedolaethau Natur Cymru, Parciau Cenedlaethol Cymru, Riversimple, Sefydliad Ffiseg yng Nghymru a llawer mwy!

Bydd cyfle hefyd i bobl sgwrsio â chynrychiolwyr y brifysgol am gyrsiau a’r cyfleoedd sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe.

Gobeithio y gwelwn ni chi yno!