Am y GwyddonLe

Mae Prifysgol Abertawe’n falch o noddi’r GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd unwaith eto eleni, a hynny am y chweched flwyddyn yn olynol.

Y GwyddonLe yw un o atyniadau mwyaf poblogaidd y maes, gan ddenu miloedd o ymwelwyr bob dydd.

Bydd gwyddonwyr o Brifysgol Abertawe yn arwain rhaglen sy’n llawn gweithgareddau i’r teulu, a gweithdai difyr i bobl o bob oed. Gall ymwelwyr gymryd rhan mewn digwyddiadau rhyngweithiol megis argraffu 3D, arbrofion DNA, gweithdai codio ac arbrofi gyda sgiliau syrcas. Bydd sefydliadau eraill yn ymuno â ni i ddarparu’r doreth o weithgareddau, gan gynnwys: Creadigidol, Mad Science!, y Royal Mint, Cymdeithas Frenhinol Cemeg, Ymddiriedolaethau Natur Cymru a llawer mwy!

Bydd cyfle hefyd i bobl sgwrsio â chynrychiolwyr y brifysgol am gyrsiau a’r cyfleoedd sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe.

Gobeithio y gwelwn ni chi yno!