DylanED

"My education was the liberty I had to read indiscriminately and all the time, with my eyes hanging out" - Dylan Thomas

Mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas wedi gweithio'n helaeth dros nifer o flynyddoedd gyda myfyrwyr ysgol, coleg a phrifysgol. Sefydlwyd Rhaglen DylanED i sicrhau bod yr agwedd hon ar y Wobr yn datblygu ac er mwyn gweithio law yn llaw ag ysgrifenwyr dawnus Abertawe a Chymru.

Nid oes ffiniau i greadigrwydd a dychymyg. Holl fwriad DylanED yw cyflwyno pobl ifanc i fyd llenyddiaeth a'u hannog i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol eu hunain. Rydyn ni'n gweithio gydag awdurdodau lleol, ein noddwyr, ysgolion, colegau, a darlledwyr i sicrhau bod ysgrifenwyr ifanc a myfyrwyr ledled Cymru'n gweld Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn rhywbeth y maen nhw'n rhan ohono. Mae'r Wobr yn dod ag ysgrifenwyr ifanc o bob rhan o'r byd i Gymru a'r DU. Mae'n eu hannog i roi dosbarthiadau, darlleniadau, gweithdai ac i weithio gyda phobl ifanc. Mae DylanED yn ffynhonnell ysbrydoliaeth fawr i bobl ifanc dalentog ein rhanbarth ac mae wedi'i drefnu i gyd-fynd â'r rhaglen sydd gan Brifysgol Abertawe ei hun i ymgysylltu ag ysgolion lleol.

Mae rhaglen DylanED 2014 wrthi’n cael ei chwblhau ar hyn o bryd. Rhoddir y manylion yma cyn bo hir.

Shortlisted poets

Shortlisted poets, James Brookes and Jemma King deliver a creative writing workshop at Swansea University

Dr Alan Bilton

Dr Alan Bilton with shortlisted author Prajwal Parajuly and Swansea University creative writing students

Shortlisted author Marli Roode

Shortlisted author Marli Roode with winner Claire Vaye Watkins and creative writing students

Doctor Alan Bilton

Left to right, Dr Alan Bilton, with shortlisted authors, Tim Leach, Majok Tulba, Prajwal Parajuly and Marli Roode