Meddalwedd sydd ar gael

‌Bwrdd Gwaith Unedig/Zenworks

zenworksMae gan staff a myfyrwyr presennol fynediad at ystod o feddalwedd drwy'r Bwrdd Gwaith Unedig/'Zenworks'. 

Gellir cael mynediad atynt drwy gyfrifiadur personol ar rwydwaith Prifysgol Abertawe neu liniadur staff yn unig. Bydd yn llwytho pan fyddwch yn mewngofnodi neu gellir chwilio drwy'r ddewislen Cychwyn. Mae nifer o gynhyrchion technoleg gynorthwyol ar gael drwy'r bwrdd gwaith unedig hefyd.

Microsoft Office 365

Office 365Mae gan holl fyfyrwyr cofrestredig a staff presennol Prifysgol Abertawe hawl i lawrlwytho copïau am ddim o Microsoft Office 365 i'w gosod ar gyfrifiaduron personol neu eu ddyfeisiau symudol eu hunain.

Bydd y meddalwedd yn ddilys drwy gydol eich cyfnod fel myfyriwr neu aelod staff ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'r meddalwedd ar gael ar gyfer defnyddwyr Windows a Mac, a gellir ei osod ar hyd at bum dyfais.

Gellir lawrlwytho Microsoft Office 365 o'r dudalen hon.

Meddalwedd eraill

Myfyrwyr

Meddalwedd ar gael ar DVD/CD:

Mae gan fyfyrwyr fynediad hefyd at feddalwedd eraill drwy gyfryngau digidol (DVD, CD) sydd ar gael o Ddesg Gwasanaeth Cwsmeriaid y Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgell y Bae a Llyfrgell Parc Singleton. Gall myfyrwyr hefyd fenthyca disgyrrwr allanol os bydd angen. Mae'r meddalwedd sydd ar gael yn cynnwys:

  • SPSS
  • NVivo
  • AMOS
  • Mathematica

Os oes angen hyfforddiant ar gyfer defnyddio meddalwedd, dylai'r myfyrwyr ofyn i'w Hadran am wybodaeth bellach.

Meddalwedd eraill ar gael i'w lawrlwytho:

MatLab i Fyfyrwyr – amgylchedd iaith rhyngweithiol lefel uchel yw Matlab, sydd ar gael i fyfyrwyr ei lawrlwytho. Mynediad at MatLab – Cyfarwyddiadau ar gyfer Lawrlwytho Matlab (bydd angen mewngofnodi i Blackboard i gael y ddolen).

Staff

Os oes angen math penodol o feddalwedd ar aelod staff, rhaid cyflwyno cais drwy ei Adran fel Cais i'r Ddesg Wasanaeth. Gall staff hefyd fenthyca peth meddalwedd o'r Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgell y Bae a Llyfrgell Parc Singleton a chael mynediad at fanylion sut i lawrlwytho Mathematica gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid.