Eich Cyfrif TG Prifysgol Abertawe

Mae eich cyfrif TG yn eich galluogi i gael mynediad at amrywiaeth o gyfleusterau sy'n ymwneud â gwasanaethau cyfrifiadura, e-bost a rhwydwaith y Brifysgol.

Cyfrifon Newydd

Staff

Dylai staff newydd gael cyfrif TG erbyn eu dyddiad dechrau.  Os nad ydych wedi cael eich cyfrif staff, cysylltwch â’r Gwasanaethau Cwsmeriaid am gyngor.  Gallwch weld eu manylion cyswllt yma.

Myfyrwyr

  • Myfyrwyr cartref – caiff eich cyfrif ei greu wedi i chi dderbyn eich lle ym Mhrifysgol Abertawe
  • Myfyrwyr rhyngwladol - caiff eich cyfrif ei greu pan gewch gynnig lle ym Mhrifysgol Abertawe

Pan ddechreuwch eich cwrs

Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol myfyriwr ar gael pan ddechreuwch eich cwrs a fydd yn eich galluogi i gael mynediad at myuni.swan.ac.uk a’n gwasanaethau ar-lein gan gynnwys e-bost, Blackboard, y Mewnrwyd a’ch cyfrif llyfrgell.

Eich cyfrif TG

Rheoli’ch cyfrif TG:

Defnyddio gwasanaethau cyfrifon ar-lein eraill y Brifysgol:

Diogelwch Cyfrif

Cadwch eich cyfrif yn ddiogel:

Cwestiynau Cyffredin ar Gyfrifon

Os oes gennych chi gwestiwn am gyfrifon, chwiliwch drwy ein cwestiynau cyffredin isod. Os hoffech fwy o gymorth gyda’ch cyfrif TG, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmer.


Edrychwch ar yr holl Gwestiynau Cyffredin