Gwasanaethau Clyweled a Chyfryngau

Ein Gwasanaeth

  • Darperir gwasanaeth cynhyrchu teledu (HD llawn).
  • Ar y cyd â gwasanaeth E-ffrydio'r Brifysgol, mae gennym alluoedd recordio teledu a radio llawn, ac rydym yn cynnal archif dreigl 10 niwrnod o'r prif sianelau.  Gellir darlledu darlithoedd yn fyw i ddarlithfeydd eraill neu eu recordio.
  • Recordio sain, yn amrywio o brosiectau myfyrwyr i ddarlithoedd a phodlediadau. Gellir recordio yn ein stiwdio wrthsain neu ar leoliad. Mae cyfleusterau golygu sain ar gael hefyd.
  • Dylunio a darparu gosodiadau clyweled ar y ddau gampws.
  • Rydym yn darparu gwasanaeth fideo-gynadledda llawn i'r Brifysgol gan gynnwys cysylltiadau â sefydliadau academaidd eraill a defnyddwyr unigol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
  • Darperir gwasanaethau ffotograffiaeth, at ddibenion addysgol a hyrwyddo, i adrannau a cholegau'r Brifysgol. Gallwn ddarparu gwasanaeth ffotograffiaeth ddigidol, naill ai ar leoliad neu yn ein stiwdio ffotograffiaeth.

Benthyciadau a Chopïo

  • Rydym yn darparu gwasanaeth benthyca cyfarpar sy'n cynnwys taflunwyr data, sgriniau taflunio, cyfarpar recordio sain, gliniaduron, camcorders, camerâu digidol, cyfarpar golygu fideo a'r rhan fwyaf o fathau eraill o gyfarpar clyweled.
  • Rydym yn darparu gwasanaeth copïo DVD a CD.
  • Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth addasu fformat/safonau.

Gallwch archebu'r cyfleusterau hyn drwy e-bostio avsupport@abertawe.ac.uk.

Sut i gael cymorth

Ar gyfer ymholiadau clyweled, cysylltwch â'r Tîm Cyfleusterau Dysgu ac Addysgu:

Ymholiadau brys

Ffoniwch estyniad 4000 (os oes problem mae angen ei datrys ar unwaith, e.e. nid yw cyfarpar mewn darlithfa yn gweithio).

Ymholiadau cyffredinol

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, megis benthyciadau a rhoi gwybod am broblemau, e-bostiwch avsupport@abertawe.ac.uk

Chwiliwch yn ein Cwestiynau Cyffredin

Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Cofnodwch gais am gymorth ar ein Desg Wasanaeth

Gallwch gofnodi cais am gymorth ar ein Desg Wasanaeth hefyd.