Blackboard (Fy Astudiaethau)

Blackboard (wedi'i frandio fel Fy Astudiaethau) yw amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol y gall staff a myfyrwyr ei ddefnyddio unrhyw le, unrhyw bryd.

Mae Blackboard yn rhoi mynediad i fyfyrwyr at adnoddau ar gyfer modiwlau. Yn ogystal, mae llawer o offer eraill ar gyfer:

  • Deunyddiau'r cwrs, megis rhestri darllen, cyflwyniadau a dolenni gwe e.e. i fideos a chynnwys ychwanegol
  • Offer cyfathrebu a chydweithio, megis fforymau a blogiau
  • Asesu
  • Offer dysgu rhyngweithiol

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT).

Sut i gael cymorth

Mynediad i Blackboard

Gall myfyrwyr gyrraedd Blackboard drwy Myfyrio, a gall staff gyrraedd drwy home.swan neu'n uniongyrchol yma.

Cymorth Blackboard

Am wybodaeth am Blackboard, megis canllawiau 'sut i wneud' a fideos tiwtorial, ewch i Cymorth Blackboard yma.

Gallwch hefyd ymweld â'r Sylfaen Wybodaeth Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Cwestiynau Cyffredin Blackboard.

Chwilio am Gwestiynau Cyffredin

Os oes dal i fod angen help arnoch gydag ymholiad ynghylch Blackboard, cysylltwch â'n Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid.