Gwybodaeth am SwanseaUni Wi-Fi

Mae Prifysgol Abertawe'n darparu rhwydwaith Wi-Fi ar draws ei champysau, i'w ddefnyddio gan fyfyrwyr a staff, yn ogystal â rhwydwaith ymwelwyr ar gyfer gwesteion a chynadleddau. Mae ein gwasanaeth Wi-Fi yn rhoi mynediad i eduroam, sy'n rhwydwaith Wi-Fi trawsrwydweithio byd-eang ar gyfer ffonau symudol, gliniaduron a llechi.

Mae ein rhwydwaith Wi-Fi yn cynnwys:

  • Diogelwch ac amgryptio lefel menter
  • Rhwydwaith Wi-Fi ar gyfer consolau gemau
  • Cysylltedd ar draws holl safleoedd Prifysgol Abertawe a mynediad i rwydwaith eduroam mewn miloedd o brifysgolion eraill ledled y byd
  • Rhwydwaith Wi-Fi am ddim sy'n darparu cysylltedd yn adeiladau'r Brifysgol ar gyfer ymwelwyr a gwesteion

Gosod yn Gyflym

Cymorth gyda chysylltu â SwanseaUni-WiFi

Os oes angen cymorth arnoch i gysylltu â'n rhwydwaith Wi-Fi, darllenwch ein arweiniad ar sut i gael cymorth yma.

Mae'n bwysig fod gennych system weithredu wedi'i chefnogi sydd wedi'i diweddaru ac wedi'i hamddiffyn gan feddalwedd gwrthfirws. Mae gennym arweiniad i'ch helpu chi i ddiogelu'ch system weithredu, sydd ar gael yma.