Eich Cyfrif E-bost Prifysgol Abertawe

Rydym yn rhoi cyfrif e-bost i bawb yn y Brifysgol y gallwch ei ddefnyddio drwy Outlook ar gyfrifiaduron y Brifysgol, drwy borwr gan ddefnyddio'r we a thrwy ddyfeisiau symudol megis ffôn symudol neu lechen.

Cyfrifon E-bost Newydd

Staff

Dylai cyfrif e-bost staff newydd fod yn barod erbyn eu dyddiad dechrau. Os nad ydych wedi derbyn eich manylion, cysylltwch â'r Gwasanaethau Cwsmeriaid am gyngor. Caiff cyfeiriad e-bost staff ei greu yn awtomatig ar sail data Adran Adnoddau Dynol y Brifysgol.

Gall staff ddefnyddio'u cyfrif e-bost:

  • Ar ddyfais y Brifysgol drwy glicio ar yr eicon Microsoft Outlook yn y ffolder Common Apps yn Zenworks
  • Drwy'r we yn https://mobile.swansea.ac.uk
  • Ar ffôn neu lechen gan ddefnyddio cleient e-bost arall

 

Myfyrwyr

Bydd eich cyfrif cyfrifiadura myfyrwyr llawn (gan gynnwys e-bost) ar gael pan fydd eich cwrs yn dechrau, a fydd yn eich galluogi i gael mynediad at eich e-byst yn https://myuni.swan.ac.uk neu https://mobile.swansea.ac.uk.

Mae eich cyfeiriad e-bost wedi'i seilio ar eich rhif myfyriwr.

Eich Cyfrif E-bost

Ymholiadau ynghylch E-bost

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch e-bost, chwiliwch yn ein Cwestiynau Cyffredin. Gallwch hefyd wirio statws eich gwasanaeth e-bost yma. Os oes angen cymorth pellach arnoch â'ch cyfrif e-bost Prifysgol Abertawe, e-bostiwch y Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Diogelwch E-bost

Cadwch eich cyfrif yn ddiogel:

Os ydych yn derbyn e-bost rydych yn bryderus yn ei gylch, anfonwch ymlaen i spam@abertawe.ac.uk.

Dyfeisiau Personol

Sylwer y gellir defnyddio cyfrifon e-bost ar ddyfeisiau personol unigolion, ond bydd rhaid i'r dyfeisiau hynny gydymffurfio â Rheoliadau Cyfrifiadura'r Brifysgol.

Gosod E-bost ar Ddyfeisiau Symudol a Chleientiaid E-bost

Mae gennym gyfarwyddiadau ar gyfer gosod cyfrif e-bost y Brifysgol ar ddyfeisiau symudol a chleientiaid e-bost.

Gweler y cyfarwyddiadau e-bost yma.

Chwilio'r Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch e-bost, chwiliwch yn ein Cwestiynau Cyffredin.  Os ydych dal angen cymorth ynglŷn ag ymholiad e-bost, os gwelwch yn dda cysylltwch â’n Tîm Gwasanaeth Cwsmer.

Gweld yr holl Gwestiynau Cyffredin