Dyfeisiau

Rydym ni yma i gynnig cymorth ar gyfer dyfeisiau (gliniaduron, llechi, ffonau symudol ac e-ddarllenwyr).

Rydym yn ceisio darparu cymorth gyda'r canlynol:

  • Ymholiadau ynghylch Wi-Fi – cysylltu â Wi-Fi Prifysgol Abertawe.
  • Cyngor ar Ddiogelu Gwybodaeth – cyngor ar wirio firysau, gwaredu firysau (yn dibynnu ar gymhlethdod), adfer data (ond pwysleisiwn yr angen i gadw copi wrth gefn o'ch data pwysig), cyfrineiriau ac amgryptio.
  • Ymholiadau ynghylch E-bost – gan gynnwys sut i osod cyfrif e-bost y Brifysgol ar eich dyfais, gan gynnwys y rheolau gosod.
  • Ymholiadau ynghylch Meddalwedd – meddalwedd a gyflenwir gan y Brifysgol ar eich dyfais. Sylwer, gyda mathau penodol o feddalwedd, bydd angen i'r cyflenwr ddarparu hyfforddiant, neu dylid ei drefnu drwy eich Adran os yw ar gael.
  • Argraffu – gan gynnwys sut i gofrestru ar gyfer argraffu a sut i argraffu o ddyfais symudol.
  • Benthyca gliniaduron – mae benthyciadau tymor byr a hirdymor (hyd at bythefnos) ar gael. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Gallwch wirio ein Sylfaen Wybodaeth Cwestiynau Cyffredin hefyd. Cysylltwch â'n Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid os oes angen rhagor o gymorth arnoch gyda'ch dyfais.

Chwilio'r Cwestiynau Cyffredin

Os bydd gennych chi gwestiwn am eich dyfais, chwiliwch drwy ein Cwestiynau Cyffredin:

Gweld yr holl Gwestiynau Cyffredin