Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer yn darparu cymorth gyda, ac yn uwch gyfeirio, pob ymholiad Llyfrgell, TG ac SEA. 

Mae'r tîm yn gweithio ar y Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae.  Mae adeiladau’r Llyfrgelloedd Singleton a'r Bae ar agor 24 awr y diwrnod, ac eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, a Dydd Calan.

Yn ystod y tymor, mae cymorth ar gael:

 • Llun - Gwener: 8am – 12 ganol nos
 • Sadwrn - Sul: 10am – 12 ganol nos

Os yw eich ymholiad angen sylw gan y tîm Gwasanaethau TG: nodwch mai eu horiau gweithio craidd yw 8:30am – 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Y tu allan i amser tymor, bydd yr oriau pan fydd staff ar ddyletswydd ar y desgiau'n amrywio, felly ewch i'n tudalennau gwe am yr wybodaeth ddiweddaraf am oriau agor: mae gwybodaeth am oriau agor ar gael yma.

Cysylltwch â ni i gael cymorth gyda TG

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

 • Yn bersonol: Mae croeso i bawb alw heibio Desgiau Gwybodaeth y Llyfrgelloedd.
 • Ffôn: 01792 (29) 5500
 • E-bost: customerservice@swansea.ac.uk
 • Desg Gwasanaeth Ar-lein: cysylltwch â ni trwy'r Ddesg Gwasanaethau ar-lein, sydd ar gael i'r holl fyfyrwyr a staff presennol
 • Cerdyn Awgrymiadau: Drwy lenwi Cerdyn Awgrymiadau yn un o'r llyfrgelloedd
 • Cyfryngau Cymdeithasol: Cysylltu trwy @SwanseaUniLib ar Facebook neu Twitter
 

Beth gallwn ei wneud

Gall y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid helpu gyda'r canlynol:

 • Cysylltu â Wi-Fi Prifysgol Abertawe
 • Gosod eich e-bost Prifysgol Abertawe ar eich dyfeisiau
 • Cyngor a chymorth mewn perthynas ag adfer data a chael gwared ar firysau
 • Benthyca gliniaduron
 • Benthyca disgiau gosod SPSS, NVivo a Mathematica
 • Argraffu, llungopïo a sganio di-wifr a thros y rhwydwaith
 • Ychwanegu credyd at eich cyfrif argraffu
 • Cyfeirio pobl at arweiniad priodol ar gyfer cymwysiadau MS Office a meddalwedd arall
 • Cyngor ar ddiogelwch cyfrineiriau a diogelwch gwybodaeth
 • Gwasanaeth apwyntiadau ar gyfer cymorth gydag adfer data a chael gwared ar firysau - am amodau a thelerau, gweler ein  Polisi darparu cymorth TG Rheng Flaen
 • Gallwch ddod â'ch dyfais eich hun i glinigau cysylltu

Ymholiadau Cymorth clyweled

Sylwch fod cymorth ar gyfer cyfleusterau dysgu ac addysgu yn cael ei ddarparu gan y Tîm Cymorth Clyweled. Os oes gennych ymholiad ynghylch cyfarpar clyweled y Brifysgol, cysylltwch â Chymorth Clyweled:

 • Os nad yw'r ymholiad yn un brys, e-bostiwch:AVsupport@abertawe.ac.uk
 • Os oes gennych ymholiad brys, ffoniwch: Est. 4000