Gwybodaeth am y Gwasanaethau TG

Mae'r Gwasanaethau TG yn darparu cymorth digidol a thechnolegol i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr ar gyfer ymchwil, addysgu a dysgu. Mae ein gwasanaeth yn cynnwys offer cyfathrebu sy'n hwyluso cydweithio ar ymchwil, cymorth ar gyfer eich dyfeisiau cyfrifiadurol, datblygu rhaglenni TG, a gwasanaeth clyweledol ar gyfer addysgu a gweithgareddau'r cyfryngau.

Tîm Uwch Arweinwyr TG

Gweler manylion o’n Tîm Uwch Arweinwyr TG isod.

Steve Owen

Steve Owen

Pennaeth Gwasanaethau TG

Steve sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am gyfeiriad strategol a darpariaeth gwasanaethau a systemau TG y Brifysgol.

Rob Saddler

Rob Saddler

Pennaeth Saernïaeth a Datblygiad Datrysiadau


Rob sy’n gyfrifol am gyfeiriad strategol a chyflwyniad systemau gwybodaeth corfforaethol y Brifysgol.

Mike Tappern

Mike Tappern

Prif Reolwr Prosiect MIS

Mae Mike yn gyfrifol am reoli prosiect ABW ac arwain Swyddfa Prosiectau ISS.

Paul Matthews

Paul Matthews

Pennaeth Dros Dro Isadeiledd a Rhwydweithio

Mae Paul yn gyfrifol am gyfeiriad strategol a darpariaeth Isadeiledd Gweinydd Rhithwir, Rhwydweithio a Teleffoni'r Brifysgol.

Glen Donnachie

Glen Donnachie

Rheolwr Cyfryngau a Chymorth TG
Mae Glen yn arwain timau Cyflenwi Gwasanaethau (gan gynnwys Cymorth Bwrdd Gwaith, a thimau Cyfleusterau Dysgu ac Addysgu) ac mae'n gyfrifol am swyddogaethau sy'n seiliedig ar ITIL.