Rhestr Manylion Cyswllt Staff

Ymholiadau

Defnyddiwch y manylion cyswllt isod er mwyn cysylltu â'r person neu'r is-adran gywir gyda'ch ymholiad. Am ragor o wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau o fewn yr Adran, ewch i hafan Gwasanaethau Academaidd. Os oes gennych ymholiad cyffredinol, neu os nad ydych yn siŵr pwy yw'r person neu is-adran gywir i gysylltu â hwy, defnyddiwch un o'r cyfeiriadau e-bost canlynol:

Swyddfa'r Gyfarwyddiaeth

EnwSwyddCyfrifoldebauRhif Ffôn
Adrian Novis Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd Arweinyddiaeth a Rheoli, Adnoddau Dynol a Chyllid, Cynllunio a Datblygu'r Gyfarwyddiaeth (60)2447
Debbie Stallard Cynorthwyydd Personol i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd Cynorthwyydd Personol i Gyfarwyddwr, Swyddog Adnoddau Dynol a Chyllid y Gyfarwyddiaeth (60)2165
Karen Glover Uwch-gynorthwyydd Clerigol (Y Gyfarwyddiaeth) Uwch gymorth clerigol cyllid, iechyd a diogelwch ac adnoddau (29)5350

Yr Uned Gyfieithu

EnwSwyddCyfrifoldebauRhif Ffôn
Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredinol i cyfieithu@abertawe.ac.uk
Jessica Brown Uwch-gyfieithydd Cymraeg Rheoli'r Uned Gyfieithu, cyfieithu, golygu, prawfddarllen (29)5989
Angela Black Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol Cyfieithu, golygu, prawfddarllen (51)3077
Rhian Powell Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol Cyfieithu, golygu, prawfddarllen, cyfieithu ar y pryd (29)5947
Gareth Tomos Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol Cyfieithu, golygu, prawfddarllen, cyfieithu ar y pryd (29)5348

Gwasanaethau Ymgysylltu â Myfyrwyr

Am Gwasanaethau Partneriaeth ac Ymgysylltu Myfyrwyr

Mae'r Gwasanaethau Partneriaeth ac Ymgysylltu Myfyrwyr yn gyfrifol am ymgysylltu â myfyrwyr a'u cynrychiolwyr fel partneriaid er mwyn gwella profiad myfyrwyr yn Abertawe, gan gynnwys:

 • Datblygu a chyflawni ymagwedd strategol at ymgysylltu a chyfathrebu â myfyrwyr.
 • Cynnal ymgyrchoedd yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) ac Arolygon Profiad Myfyrwyr, gan gynnwys Arolwg Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig (PRES) ac Arolwg Profiad Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir (PTES). Cydlynu a hyrwyddo ymgysylltu â myfyrwyr drwy arolygon a chyfleoedd eraill am adborth academaidd ac anacademaidd.
 • Gweithio mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr, y Colegau a'r Gwasanaethau Proffesiynol i ddatblygu a gwella cynrychiolaeth ac ymgysylltu â myfyrwyr.
 • Darparu gwasanaeth HybMyfyrio ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae.
 • Cynyddu blaenoriaethau strategol y Brifysgol sy'n canolbwyntio ar ymgysylltu â myfyrwyr, cyfathrebu, adborth a chynrychiolaeth.

Cwrdd â'r Tîm

EnwSwyddCyfrifoldebauRhif Ffôn
Debbie Ricci Jones Pennaeth Gwasanaethau Ymgysylltu a Phartneru â Myfyrwyr Arweinydd Tîm, datblygu strategol, darpariaeth a gweithredu (51)3066
Tîm Ymgysylltu a Phartneru â Myfyrwyr
Nia Beynon Cydlynydd Ymgyrchoedd a Chyfathrebu Myfyrwyr  Hyrwyddo arolygiadau profiad y myfyrwyr ac ymgyrchoedd eraill, ymgysylltu myfyrwyr a chefnogaeth gyfathrebu  (60)4811
Annie Cottam Rheolwr Ymgysylltu a Phartneriaeth Myfyrwyr Dros Dro Rheoli’r tîm Ymgysylltu a Pharterniaeth Myfyrwyr yn weithredol. Arweinydd Tîm ar gyfer cyfathrebu â myfyrwyr, datblygu Myfyrio a rheoli ymgyrchoedd  (60)6913
Rory Castle Swyddog Datblygu Ymgysylltu a Phartneru â Myfyrwyr Arweinydd Tîm ar gyfer cynrychiolaeth myfyrwyr, adborth ar fodiwlau a datblygu arolygon myfyrwyr (60)6085
Hayley Coffey Cynorthwyydd Adborth Myfyrwyr (ar absenoldeb mamolaeth) Cynorthwyydd adborth ar fodiwlau (EvaSys) ac arolygon myfyrwyr  (60)2264 
Rachel Hicks Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu â Myfyrwyr Hunaniaeth weledol, datblygu gwefan Myfyrio a brandio ymgyrchoedd (51)3549
Catharine Jones Swyddog Ymgysylltu a Phartneru â Myfyrwyr Cydlynydd y Tîm ar gyfer Cynrychiolaeth Myfyrwyr, SPEC a SMT-FTO (60)4706
Jenny Phillips Swyddog Adborth Myfyrwyr Adborth ar fodiwlau (EvaSys) a datblygu arolygon myfyrwyr (60)2473
Natalie Rewbridge Cynorthwyydd Cyfathrebu ac Ymgysylltu â Myfyrwyr Cymorth ymgyrchoedd profiad y myfyrwyr, golygu'r cylchlythyr a chymorth clerigol (29)5922
Val Wilkins Cynorthwyydd Adborth Myfyrwyr Cynorthwyydd adborth ar fodiwlau (EvaSys) ac arolygon myfyrwyr  (60)2264
MyUniHub
Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, ffoniwch (60)6000, e-bostiwch myunihub@abertawe.ac.uk,
neu ewch i myuni.swan.ac.uk/cy/myunihub
Jayne Chaplin Rheolwr HybMyfyrio Rheolwr gwasanaeth cwsmeriaid, gweithredoedd ac adnoddau (60)4820
Abby Harries-Heat Swyddog Gwybodaeth Myfyrwyr Arbenigwyr gwasanaethau, rheoli achosion unigol, datrys ymholiadau cymhleth (60)4821
Tom Hennessey Swyddog Gwybodaeth Myfyrwyr Arbenigwyr gwasanaethau, rheoli achosion unigol, datrys ymholiadau cymhleth (60)4823
Bobby Loosmore Swyddog Gwybodaeth Myfyrwyr Arbenigwyr gwasanaethau, rheoli achosion unigol, datrys ymholiadau cymhleth (60)4824
Sian Williams Swyddog Gwybodaeth Myfyrwyr  Arbenigwyr gwasanaethau, rheoli achosion unigol, datrys ymholiadau cymhleth  (60)4822 
Sian Siklani Cynorthwyydd Gwybodaeth Myfyrwyr  Cyngor, cefnogaeth, arweiniad a chyfeirio i fyfyrwyr  (60)4827 
Ashleigh Sullivan Cynorthwyydd Gwybodaeth Myfyrwyr Cyngor, cefnogaeth, arweiniad a chyfeirio i fyfyrwyr (60)4826
Swydd Wag Cynorthwyydd Gwybodaeth Myfyrwyr Cyngor, cefnogaeth, arweiniad a chyfeirio i fyfyrwyr (60)4829
Swydd Wag Cynorthwyydd Gwybodaeth Myfyrwyr Cyngor, cefnogaeth, arweiniad a chyfeirio i fyfyrwyr (60)4828
Ystafell Argraffu
Andrew Treharne Technegydd Reprograffeg Rheoli'r Ystafell Argraffu, argraffu, rhwymo, gwneud llyfrynnau, posteri (60)4399
Uned Gydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol
Catherine Plumb Rheolwr - Uned Gydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol  Rheoli gweithredol ac adnoddau’r Tîm ISCU, rheoli achos cymhleth (60)6764
Jo Bailey Cynorthwyydd Cydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol Cymorth gweinyddol i’r tîm cydymffurfio (29)5124
Rhiannon Clark Swyddog Cydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol (Adrodd) Haen 4 Adrodd, newid mewn amgylchiadau/teitheb yn dod i ben, Rheoli BRP (29)5817
Steven Evans Cydlynydd Cydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol (Dyroddi CAS) Haen 4 Dyroddi CAS i fyfyrwyr sy’n dymuno ymestyn, cymorth i swyddogion cydymffurfio  
Carly Taylor Swyddog Cydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol (Presenoldeb) Haen 4 Monitro presenoldeb, cynnydd ac ymyrraeth (51)3363

Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig

Am y Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig

Mae'r Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig yn gyfrifol am:

 • Creu Cymuned Ymchwil Ôl-raddedig gref a chyfannol - gan gwmpasu gwasanaethau proffesiynol, goruchwylwyr a myfyrwyr, er mwyn sicrhau profiad cyfartal i'r holl fyfyrwyr, darparu hyfforddiant cyffrous ac arloesol i fyfyrwyr a goruchwylwyr a gweithgarwch  ymgysylltu â myfyrwyr cryf.
 • Proffesiynoli dulliau darparu gwasanaeth ymchwil ôl-raddedig - gan ddod â chydlyniant, cysondeb, eglurder a thryloywder i rolau, strwythurau, cyfathrebu a phrosesau er mwyn sicrhau atebolrwydd a monitro mwy eglur.
 • Trawsnewid ansawdd ymchwil ôl-raddedig - ysgogi ac arwain strategaeth a newid, codi proffil ymchwil ôl-raddedig, dathlu cyflawniad a llwyddiannau, creu canolfan ragoriaeth ar gyfer ymchwil ôl-raddedig yn y Brifysgol, gan ddefnyddio safonau arfer gorau 

Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig

EnwSwyddCyfrifoldebauRhif Ffôn
Andrea Buck Pennaeth y Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig Arweinyddiaeth a Datblygu Strategol 60(6669)
Vivienne Jenkins Swyddog Ymchwil Ôl-raddedig Pwyllgor Ymchwil Ôl-raddedig (PGR), ysgoloriaethau ymchwil y Brifysgol, ymgysylltu a chysylltu â Cholegau (60)6740
Danielle Mitchell Swyddog Ymchwil Ôl-raddedig Digwyddiadau a chyfathrebiadau PGR, hyfforddiant a datblygu sgiliau PGR, ymholiadau cyffredinol (29)5874
Julie Pugsley Swyddog Ymchwil Ôl-raddedig Rheolaeth ariannol PGR, grantiau a dyfarniadau hyfforddiant doethurol RCUK, bwrsariaethau gwyliau RCUK (29)5548
Sally Robb Swyddog Ymchwil Ôl-raddedig Hyfforddiant a datblygu sgiliau PGR, ymholiadau cyffredinol (60)6747
Pamela Styles Swyddog Ymchwil Ôl-raddedig Hyfforddiant a datblygu sgiliau (60)6747

Cofnodion a Systemau Academaidd

Am Cofnodion a Systemau Academaidd

Mae Cofnodion a Systemau Academaidd yn gyfrifol am:

 • Systemau asesu a gweinyddu academaidd
 • Setiau Gwybodaeth Allweddol ac Adroddiadau Myfyrwyr i'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
 • Rheoli ansawdd data
 • Gweinyddu cofrestru, trosglwyddo, gwahardd, tynnu'n ôl, cyllid, ffioedd dysgu, nawdd, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau myfyrwyr
 • Monitro presenoldeb Myfyrwyr Haen 4 Rhyngwladol ac estyniadau teithebau Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS)
 • Cadw cofnodion ac adrodd ar ddyletswyddau
 • Cadw gwybodaeth am raglenni a modiwlau

Cwrdd â'r Tîm

EnwSwyddCyfrifoldebauRhif Ffôn
Aled Phillips Pennaeth Cofnodion a Systemau Academaidd Arweinydd Tîm, datblygu systemau strategol, data, gweinyddu cofnodion myfyrwyr (51)3143
Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr
Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch cofnodion myfyrwyr, ffoniwch (60)2100 neu e-bostiwch studentrecords@abertawe.ac.uk
Kirsty Adkins Cynorthwyydd Cofnodion Myfyrwyr Cofrestru, newid mewn amgylchiadau, cadw cofnodion myfyrwyr a modiwlau (60)4450
Jo Bailey Cynorthwyydd Cofnodion Myfyrwyr Cofrestru, newid mewn amgylchiadau, cadw cofnodion myfyrwyr a modiwlau (29)5124
Rhiannon Clark Cynorthwyydd Cofnodion Myfyrwyr Rhyngwladol Cofnodion, adrodd a monitro myfyrwyr Haen 4, estyniadau CAS (29)5817
Lorna Hackling Cydlynydd Cofnodion Myfyrwyr Cofrestru treigl, newid amgylchiadau, cadw cofnodion myfyrwyr a modiwlau i HESA (29)5800
Alison Hutchings Rheolwr Cofnodion Myfyrwyr Arweinydd Tîm ar gyfer cofnodion myfyrwyr, cyllid myfyrwyr a gweinyddu nawdd/bwrsariaethau (29)5803
Sam Jones Cydlynydd Cofnodion Myfyrwyr Cofrestru treigl, newid amgylchiadau, cadw cofnodion myfyrwyr a modiwlau i HESA (51)3155
Alexia Williams Cynorthwyydd Cyllid Myfyrwyr Cadw cofnodion ac adroddiadau cyllid myfyrwyr (SLC), ffioedd dysgu a nawdd (51)3537
Anthony Williams Cynorthwyydd Cyllid Myfyrwyr Cadw cofnodion ac adroddiadau cyllid myfyrwyr (SLC), ffioedd dysgu a nawdd (60)2414
Systemau Data Academaidd
Christine Jones Swyddog Rheoli Data Setiau Gwybodaeth Allweddol HESA, cadw cofnodion rhaglenni, ansawdd data academaidd (60)2004
Gary Jones Rheolwr Systemau Data Academaidd Arweinydd Tîm ar gyfer y system asesiadau myfyrwyr, HEAR/Gradintel, ansawdd data academaidd (29)5349
Janet Lawson Cynorthwyydd Systemau Data Academaidd Tystysgrifau, trawsgrifiadau, asesiadau a dyfarniadau, HEAR/Gradintel, ysgoloriaethau ymchwil Je-S (60)2169
Mark Stone Swyddog Rheoli Data Adroddiadau myfyrwyr i HESA, rheoli/dadansoddi data, rhagolygon/adroddiadau myfyrwyr (60)2471

Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr

Am Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr

Mae'r Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr yn gyfrifol am sicrhau darpariaeth ystod o wasanaethau academaidd o ansawdd uchel i fyfyrwyr a staff  mewn perthynas â'r meysydd canlynol:

 • Arholiadau (Campws Parc Singleton a Champws y Bae)
 • Asesu (pob lefel astudio, gan gynnwys rheoli Bwrdd Dyfarniadau a Dilyniant y Brifysgol, rhoi cyngor ac arweiniad i staff a myfyrwyr ar weithdrefnau a rheoliadau asesu, a phrosesu ceisiadau am ohirio arholiadau)
 • Achosion Myfyrwyr (gan gynnwys apeliadau academaidd, camymddwyn academaidd, adolygiadau terfynol, cwynion, disgyblu, addasrwydd i ymarfer, urddas yn y gweithle, estyniadau, gwaharddiadau, tynnu'n ôl, trosglwyddo)
 • Graddio
 • Monitro presenoldeb

Cwrdd â'r Tîm

EnwSwyddCyfrifoldebauRhif Ffôn
Jane Lewis-Normand Pennaeth Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr Rheoliadau, gweithdrefnau, arholiadau, graddio, monitro presenoldeb, achosion myfyrwyr (29)5335
Tîm Asesu a Dyfarniadau
Andrea Wilcox Rheolwr Asesu a Dyfarniadau (ar absenoldeb mamolaeth) Asesiadau, rheoliadau asesu, camymddwyn academaidd, PAB, newid amgylchiadau (60)2342
Emily Coughlan Uwch-swyddog Asesu a Dyfarniadau Asesiadau, gohirio, PAB, GAM, newid amgylchiadau (israddedig) (60)6145
Sara Kane Swyddog Asesu a Dyfarniadau Asesiadau – PGR, PAB, rheoliadau asesu PGR, newid amgylchiadau (60)2521
Hannah Winter Cynorthwyydd Asesu a Dyfarniadau Ymholiadau cyffredinol ynghylch asesiadau, cymorth PAB (60)6197
Arholiadau
Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredinol i examsoffice@abertawe.ac.uk
Swydd Wag Uwch-swyddog Asesu a Dyfarniadau (Arholiadau) Amserlennu arholiadau, ymholiadau ynghylch arholiadau, ymgeiswyr allanol (29)5633
Nicole Daniels Cynorthwyydd Asesu a Dyfarniadau (Arholiadau) Amserlennu arholiadau, ymholiadau ynghylch arholiadau, darpariaethau arbennig (51)3779
Swydd Wag Uwch-gynorthwyydd Asesu a Dyfarniadau (Arholiadau) Ymholiadau ynghylch arholiadau, goruchwylio, arholiadau Campws y Bae  
Samantha Jones Cynorthwyydd Asesu a Dyfarniadau (Arholiadau) (ar absenoldeb mamolaeth) Amserlennu arholiadau, ymholiadau ynghylch arholiadau, darpariaethau arbennig (60)2164
Julie Matthews Cynorthwyydd Asesu a Dyfarniadau (Arholiadau) (yn ystod absenoldeb mamolaeth Samantha Jones) Amserlennu arholiadau, ymholiadau ynghylch arholiadau, darpariaethau arbennig (60)2164
Graddio
Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredinol i ceremonies@abertawe.ac.uk
Karlie Owen Uwch-swyddog Asesu a Dyfarniadau (Graddio) Graddio, estyniadau, ataliadau PGT/PGR, tynnu'n ôl, trosglwyddo (60)2755
Elaine Secker Uwch-gynorthwyydd Asesu a Dyfarniadau Graddio, ataliadau PGT/PGR, tynnu'n ôl, trosglwyddo, gwobrau (60)2298
Nia Sullivan Cynorthwyydd Asesu a Dyfarniadau (Graddio) Graddio, ataliadau PGT/PGR, tynnu'n ôl, trosglwyddo (29)5243
Achosion Myfyrwyr
Natalie Wathan Rheolwr Achosion Myfyrwyr (ar absenoldeb mamolaeth) Holl achosion myfyrwyr (yn enwedig OIA, adolygiadau terfynol, FTP) (60)2189
Emma Ferguson Uwch-swyddog Achosion Myfyrwyr Holl achosion myfyrwyr (yn enwedig apeliadau, cwynion, disgyblaethu, monitro presenoldeb) (60)6534
Carly Fussell Swyddog Achosion Myfyrwyr Achosion myfyrwyr (yn enwedig apeliadau, cwynion, disgyblaethu, monitro presenoldeb) (29)2189
Abigail Cherry Swyddog Achosion Myfyrwyr Achosion myfyrwyr (yn enwedig apeliadau, cwynion, disgyblaethu, monitro presenoldeb) (29)5223
Yvonne Ridge Cynorthwyydd Achosion Myfyrwyr Ymholiadau cyffredinol ynghylch achosion myfyrwyr (yn enwedig camymddwyn academaidd) (60)5829
Jen Donovan Cynorthwyydd Achosion Myfyrwyr Ymholiadau cyffredinol ynghylch achosion myfyrwyr (yn enwedig apeliadau ac adolygiadau) (60)4099

Gwasanaethau Ansawdd Academaidd

Am Gwasanaethau Ansawdd Academaidd

Mae'r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn arbenigo mewn ymagwedd perfformiad uchel sy'n canolbwyntio ar welliannau at sicrhau rheoliadau, ansawdd a safonau academaidd yr holl ddarpariaeth ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe. Y meysydd allweddol rydym yn eu rheoli a'u cefnogi yw:

 • Sicrhau a Gwella Ansawdd Academaidd
 • Cymeradwyo, Rheoli ac Adolygu Rhaglenni
 • Rheoli Portffolios
 • Goruchwylio Partneriaethau Cydweithiol
 • Arholi Allanol
 • Dysgu, Addysgu ac Asesu
 • Arloesi a Datblygu'r Cwricwlwm
 • Rheoliadau Academaidd
 • Prosiectau Profiad y Myfyrwyr

Yn ogystal, mae'r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn gweinyddu Rhwydwaith Mewnol Ansawdd Academaidd y Brifysgol ac yn cynorthwyo'r Pwyllgorau a'r Byrddau allweddol canlynol:

 • Pwyllgor Dysgu ac Addysgu
 • Bwrdd Rheoli Rhaglenni
 • Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni
 • Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd
 • Rheoliadau ac Achosion Academaidd
 • Bwrdd Partneriaethau Cydweithiol
 • Pwyllgor Academaidd Ymgynghorol

Cwrdd â'r Tîm

EnwSwyddCyfrifoldebauRhif Ffôn
Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredinol i quality@abertawe.ac.uk
Phil Maull Pennaeth Gwasanaethau Ansawdd Academaidd Strategaeth, gweledigaeth, arweinyddiaeth, datblygiad tîm, Sicrhau Ansawdd drwy ganolbwyntio ar welliannau (60)6855
Jack Carter Swyddog Datblygu Ansawdd Academaidd (PDM) Rheoli, adolygu, datblygu a chymeradwyo rhaglenni, sicrhau ansawdd a safonau (60)6759
Emma Hayward Swyddog Gwella Ansawdd Academaidd (Ymgysylltu Allanol) Partneriaethau cydweithiol, arholwyr allanol, cyrff statudol a rheoleiddiol proffesiynol (60)4096
Lucy Jackson Swyddog Gwella Ansawdd Academaidd (Systemau a Chyfathrebu) Systemau a chyfathrebu, achosion a rheoliadau academaidd, adolygiadau cyfnodol rhaglenni (60)2347
Rachel James Swyddog Gwella Ansawdd Academaidd (LTA) Pwyllgor Dysgu ac Addysgu, diwygio'r cwricwlwm, adolygiadau gwella profiad y myfyrwyr (60)2442
Wendy Leslie Cynorthwyydd Gwella Ansawdd Academaidd Cymorth Pwyllgor Rheoli a Rheoleiddio Rhaglenni, Cymorth Adolygu ac Ansawdd (60)2168
Catherine McVeigh Swyddog Datblygu Ansawdd Academaidd (Cydweithio a Chydymffurfiaeth) Partneriaethau cydweithiol, arholwyr allanol, cyrff statudol a rheoleiddiol proffesiynol (60)6260
Val Mills Swyddog Gwella Ansawdd Academaidd (Rhaglenni) Rheoli, datblygu, cymeradwyo, adolygu a sicrhau ansawdd rhaglenni (29)5579
Ceri Penhale Rheolwr Rheoliadau Academaidd, Ansawdd a Safonau Arweinyddiaeth, datblygiad tîm, rheoliadau academaidd, sicrhau ansawdd a gwella, safonau academaidd (60)2271
Fiona Rees-Cridland Swyddog Datblygu Ansawdd Academaidd (LTA) Arwain a rheoli prosiectau dysgu, addysgu, asesu, datblygu'r cwricwlwm (29)5155
Sarah Warren Cynorthwyydd Gwella Ansawdd Academaidd (ar absenoldeb mamolaeth) Cymeradwyo byrddau arholi PGR, arholwyr allanol, ansawdd a chymorth pwyllgor (60)6759
Jackie Williams Swyddog Datblygu Ansawdd Academaidd (PDM) Rheoli, adolygu, datblygu a chymeradwyo rhaglenni, sicrhau ansawdd a safonau (60)2063