Partneriaid Cydweithredol

Yr Uned Darpariaeth Gydweithredol

Lleolir yr Uned Darpariaeth Gydweithredol yn y Gofrestrfa Academaidd yn Abaty Singleton. Mae'n gyfrifol am gefnogi Agenda Ryngwladol y Brifysgol ac am wasanaethu a chefnogi'r Pwyllgor Darpariaeth Gydweithredol.

Mae Pwyllgor Darpariaeth Gydweithredol y Brifysgol yn gyfrifol am yr holl faterion yn  ymwneud â gweithgareddau cydweithredol sy'n arwain at ddyfarniad gan Brifysgol Abertawe; gan gynnwys ystyried a rhoi cyngor i’r Senedd ynghylch cychwyn neu dynnu nôl o bartneriaethau gyda sefydliadau eraill; a monitro cydymffurfiaeth y Brifysgol â Chod Ansawdd Addysg Uwch y DU, yn enwedig, Pennod B10: Rheoli darpariaeth addysg uwch gydag eraill.

Cliciwch yma i weld rhestr o raglenni cydweithredol presennol y Brifysgol

Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu rhaglen gydweithredol ar y cyd â sefydliad arall, cysylltwch â ni ar y manylion ar y dde.

Cliciwch yma am y Ffurflen Asesu Risg Ragarweiniol ar gyfer Darpariaeth Gydweithredol neu cliciwch yma am arweiniad pellach.

Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu cysylltiad yn seiliedig ar raglen gyfnewid neu recriwtio ar y cyd â sefydliad arall, cysylltwch â'r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol am gyngor.