Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai o’ch ymholiadau mwyaf cyffredin a allai fod gennych ynghylch eich astudiaethau.

Blackboard

Mae newyddion, ffurflenni a dogfennau cyfredol ar gyfer myfyrwyr presennol ar gael ar wefan Blackboard Gwasanaethau Academaidd.

Canllaw Academaidd

Am reoliadau, polisïau ac arweiniad academaidd, ewch i’r Canllaw Academaidd ar-lein.

Gwasanaethau Rhwymo

Wyddech chi fod y Brifysgol yn cynnal gwasanaeth rhwymo cyfrolau i fyfyrwyr? Am ragor o fanylion, cliciwch yma.

Cyflogadwyedd

Rhagor o wybodaeth am y ffyrdd y gallwch wella eich cyflogadwyedd drwy adnoddau sydd ar gael iddyn nhw o’r Brifysgol, gan gynnwys Gradintel a’r Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch.

Gwybodaeth am Raddio

Ewch i’r Wefan raddio i gael popeth sydd angen ei wybod am gynulleidfaoedd graddio, sut i baratoi ar gyfer eich diwrnod mawr, storïau llwyddiant a mwy!