Gwybodaeth i Staff ynghylch Argraffu

Mae'r Ystafell Argraffu yn adeilad yr Abaty. Caiff unrhyw aelod o staff gyflwyno gwaith i’w argraffu, cyhyd â bod y gwaith yn cynnwys un o Ffurflenni Gwaith yr Ystafell Argraffu (a geir isod), gan gynnwys cod ailgodi tâl. Gwneir gwaith argraffu a rhwymo preifat i staff ac mae'r gost yn cynnwys TAW. Mae llyfryn ar gael isod sy’n rhoi manylion y gwasanaethau y mae'r Ystafell Argraffu yn eu cynnig, ynghyd â'r costau.

Llyfryn Staff

Ffurflen Waith Ystafell Argraffu

Argraffu Posteri

Bellach, mae'r Ystafell Argraffu'n cynnig gwasanaeth argraffu posteri lliw safon uchel hyd at A0. Ceir y prisiau isod. Am ragor o wybodaeth am y gwasanaeth newydd gwych hwn ar y campws, cysylltwch â ni!

A0 Colour Plotter image

Prisiau:

A2 - £10.00
A1 - £15.00
A0 - £22.50

Lawrlwytho'r poster