Swansea University

Cynllun Estyniad Doethurol Haen 4

Cynllun Estyniad Doethurol Haen 4

O Ebrill 2013, mae unrhyw fyfyriwr PhD gyda fisa Haen 4 dilys sy'n nesáu at gwblhau ei radd yn llwyddiannus yn gymwys i ymgeisio am ymestyn ei hawl i aros yn y Deyrnas Unedig am 12 mis ychwanegol. Bwriad y cynllun hwn yw galluogi myfyrwyr i ddod o hyd i waith medrus, gwneud cyfnod o brofiad gwaith, neu sefydlu busnes fel entrepreneur. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r Cynllun Estyniad Doethurol Haen 4.

< Myfyrwyr Ymchwil o'r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd | >