Swansea University

6. Arfer Annheg

6.1

Cyflwynir adroddiad am honiadau o arfer annheg i'r sefydliad cartref oni nodir fel arall yn y cytundeb â'r sefydliad cartref.

< 5. Cymwysterau Ymadael | 7. Addasrwydd i Ymarfer >