Swansea University

1. Cyflwyniad

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar Dderbyn Myfyrwyr Ymchwil.

1.1

Diffinnir myfyriwr ymchwil ymweld/cyfnewid fel unigolyn sydd wedi cofrestru fel myfyriwr ar raglen gradd ymchwil mewn prifysgol yn y DU neu brifysgol arall a gymeradwywyd gan Ddarpariaeth ar y Cyd a'r Senedd, ac sydd wedi gwneud cais i dreulio cyfnod penodol nad yw fel arfer yn fwy nag un flwyddyn academaidd neu galendr ym Mhrifysgol Abertawe i ymgymryd ag ymchwil.

1.2

Rhaid i'r holl fyfyrwyr ymchwil ymweld gofrestru ym Mhrifysgol Abertawe a thalu'r ffioedd priodol a bennir gan y Brifysgol wrth gofrestru. Rhaid i'r holl fyfyrwyr ymchwil ymweld gydymffurfio â rheoliadau academaidd a chyffredinol y Brifysgol. Rhaid i'r holl fyfyrwyr cyfnewid gofrestru ym Mhrifysgol Abertawe a byddant yn gymwys i beidio â thalu ffioedd oherwydd natur y cytundeb. Rhaid i’r holl fyfyrwyr cyfnewid gydymffurfio â rheoliadau academaidd a chyffredinol y Brifysgol.

1.3

Rhaid i'r holl fyfyrwyr ymchwil ymweld/cyfnewid fonitro'r cyfrif e-bost prifysgol a ddyrannir iddynt drwy gydol y cyfnod cofrestru, oherwydd caiff yr holl ohebiaeth electronig gan y Brifysgol ei hanfon at gyfrif e-bost Prifysgol y myfyriwr ymchwil ymweld/cyfnewid yn unig. Awgrymir yn gryf bod yr holl fyfyrwyr ymchwil ymweld/cyfnewid yn defnyddio'u cyfrif e-bost Prifysgol wrth gyfathrebu â'r Brifysgol.

< | 2. Amodau Derbyn >