Swansea University

Myfyrwyr Ymchwil Gwadd a Chyfnewid

Dylid darllen y rheoliadau academaidd hyn ar y cyd â’r Canllawiau canlynol o eiddo Prifysgol Abertawe, sy’n ymhelaethu ar y rheoliadau ac sy’n cynnig cyfarwyddyd ar y gweithdrefnau:

arrow

Defnyddiwch y fwydlen ar y chwith i lywio trwy gynnwys yr adran hon

< MA/MSc/LLM Drwy Ymchwil | Rheoliadau ar gyfer Ymchwilwyr Cyswllt >