Swansea University

Goruchwylwyr

Gweler hefyd:


(Graddau Meistr Ôl-raddedig a Addysgir)

Bydd Goruchwyliwr dynodedig yn gofalu am bob myfyriwr sy’n dilyn rhaglen Ôl-raddedig a Addysgir. Bydd eich Goruchwyliwr yn cynnig cyngor i chi ar eich addysg annibynnol dan gyfarwyddyd. Dylech gael lleiafswm o dri chyfarfod â’ch Goruchwyliwr wrth i’ch gwaith ddatblygu. Mae’r Brifysgol yn darparu ffurflen gynnydd safonol ar gyfer hyn.

< Astudio Trwy Gyfrwng y Gymraeg | Gohirio Astudiaethau/Gadael y Brifysgol >