Swansea University

Eich Cofnod Myfyriwr a Chyfathrebu

Cywirdeb Cofnodion Myfyrwyr

Gweler hefyd:


Mae'n bwysig bod yr wybodaeth ar system cofnodion canolog y Brifysgol mor gywir ag y bo modd ar bob adeg. Cewch ddefnyddio'ch cyfrif Mewnrwyd y Brifysgol i weld eich gwybodaeth academaidd a'ch gwybodaeth bersonol: https://intranet.swan.ac.uk/login/.  Anfonir manylion llawn atoch am gael mynediad at y cofnodion hyn yn ystod ychydig wythnosau cyntaf y sesiwn. Fe'ch anogir yn gryf i wirio'r cofnodion yn rheolaidd a sicrhau bod eich manylion personol ac academaidd yn gywir ac yn gyfredol. Disgwylir i chi gadarnhau bod y rhaglen astudio, y modiwlau a ddewiswyd gennych, a'r nifer o gredydau yr ydych wedi cofrestru amdanynt yn gywir.

Gan y bydd angen i'ch Coleg (neu'ch Colegau) a gweinyddwyr y Brifysgol gysylltu â chi'n aml, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich cyfeiriad cartref, a'ch cyfeiriad yn ystod y tymor, yn gywir. Ni dderbynnir diffyg gwybodaeth am ofynion y Brifysgol neu'r Coleg, nac am ddiffyg derbyn rhybudd am gyfarfod neu wrandawiad, yn rheswm digonol am beidio ag ymateb i gais am wybodaeth neu beidio ag ymbresenoli mewn cyfweliad os yw'r wybodaeth wedi'i hanfon atoch trwy lythyr i'ch cyfeiriad cartref neu'ch cyfeiriad tymor, a bod y cyfeiriadau hynny'n anghywir bellach.  

< | Cyfathrebu E-bost >