Swansea University

15. Cosbau - Graddau Ymchwil

Cosbau Sydd ar Gael i’r Pwyllgor mewn Achosion o Arfer Annheg mewn Gradd Ymchwil (gan gynnwys Rhan II Gradd Meistr a Addysgir)

Dylai’r Pwyllgor gyfeirio at y Cod Ymarfer, hanes yr achos a chofnod academaidd y myfyriwr cyn gosod cosb.  Er mwyn sicrhau cysondeb yn y defnydd o gosbau, mae’r Brifysgol yn rhoi cyfarwyddyd ar gosbau arferol yn y Cod Ymarfer ar Arfer Annheg. Y gosb arferol am arfer annheg mewn gradd Ymchwil lle mae adrannau sylweddol o’r traethawd wedi eu llên-ladrata yw bod yr ymgeisydd yn cael dyfarniad o Fethu, heb hawl i ailgyflwyno. Fodd bynnag, efallai y bydd y Pwyllgor yn dymuno ystyried amgylchiadau lliniarol.  Dylai’r Pwyllgor fod yn sicr bod gan yr amgylchiadau lliniarol berthynas uniongyrchol â’r achos ac yn benodol eu bod wedi dylanwadu ar weithrediadau’r myfyrwyr dan sylw. Y rhestr gyflawn o gosbau a fydd ar gael i’r Pwyllgor fydd:

15.1

rhoi cerydd ysgrifenedig i’r ymgeisydd;

15.2

rhoi dyfarniad penderfyniad o Fethu i’r ymgeisydd, gyda hawl i ailgyflwyno;

15.3

rhoi dyfarniad penderfyniad o Fethu i’r ymgeisydd, heb hawl i ailgyflwyno;

15.4

Os digwydd i’r Pwyllgor benderfynu bod y cosbau uchod yn amhriodol, caiff y Pwyllgor ddefnyddio ei ddoethineb i bennu cosb briodol.

Lle cafodd honiad ei gadarnhau a gallai hyn effeithio ar allu’r ymgeisydd i ymarfer mewn proffesiwn arbennig, gall yr achos hefyd gael ei gyfeirio at Bennaeth y Coleg a fydd yn penderfynu a ddylid hysbysu’r corff proffesiynol. Mewn rhai achosion, bydd yn ofynnol i Bennaeth y Coleg hysbysu’r Corff Proffesiynol.

Adfer a Chapio

Lle y mae’r Pwyllgor yn dewis caniatáu i’r ymgeisydd ailgyflwyno gwaith, lle y mae’r rheoliadau ar gyfer y rhaglen astudio’n caniatáu hynny, bydd y gwaith neu'r asesiad dan sylw yn gymwys i gael y marc a gapiwyd yn unig.

Caiff y gosb ei chofnodi ar gofnod canolog y myfyriwr.