Swansea University

Gweithdrefn Arfer Annheg

Mae'r gweithdrefnau hyn yn ddilys mewn achos o arfer annheg yn ymwneud â myfyrwyr Prifysgol Abertawe ac mewn achos ar y cyd yn ymwneud â myfyrwyr Prifysgol Abertawe a myfyrwyr Coleg Rhyngwladol Cymru Abertawe. Mewn achos sy'n ymwneud â myfyrwyr Coleg Rhyngwladol Cymru Abertawe yn unig, y Coleg hwnnw fydd yn ei drin.

arrow

Defnyddiwch y fwydlen ar y chwith i lywio trwy gynnwys yr adran hon