Gwasanaethau Academaidd

Beth yw’r Gofrestrfa Academaidd?

Customer Service Excellence Logo BilingualMae’r Gofrestrfa Academaidd yn gyfrifol am feysydd gweinyddu academaidd ar gyfer rhaglenni a addysgir ac ymchwil ôl-raddedig, darpariaeth ar y cyd, disgyblu, arholiadau, graddio, rheoliadau ac ansawdd, ac mae hefyd yn gartref i Gwasanaeth Cyfieithu’r Brifysgol. Mae’r Gofrestrfa wedi’i harwain gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd, Adrian Novis, ac mae ganddi ardal Cysylltiadau Myfyrwyr a derbynfa lle y gall myfyrwyr a staff ddod o hyd i gyngor neu gael mynediad at nifer o wasanaethau gan gynnwys argraffu a rhwymo traethodau hir/thesisau.

Darllenwch ein Datganiad Gwasanaeth

Amdanom Ni

Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8:30yb–5:30yp

Bydd y swyddfa ar gau ar Wyliau Banc a dros gyfnod cau'r Nadolig.

Cysylltwch â ni

Y Gofrestrfa Academaidd
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
Cymru
SA2 8PP

Ffôn:
+44 (0) 1792 513546
Ffacs:
+44 (0) 1792 295157

E-bost

Dewch o hyd i ni

Gellir dod o hyd i’r Gofrestrfa Academaidd ar Gampws Singleton. Gellir cael mynediad i Dderbynfa’r Gofrestrfa Academaidd drwy’r drysau i Floc Stablau Abaty Singleton (adeilad 2.1 ar Gynllun y Campws)

Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae Adrannau'r Gofrestrfa Academaidd, Gwasanaethau Myfyrwyr a Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau ym Mhrifysgol Abertawe wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid Swyddfa'r Cabinet a roddir i gydnabod unigolion neu dimoedd sydd wedi mynd yr ail filltir i ddarparu Gwasanaeth rhagorol i Gwsmeriaid.

Seiliwyd y Wobr ar ddogfennaeth a gyflwynwyd, yn ogystal ag ar ymweliad dau ddiwrnod ym mis Mawrth. Roedd yr asesiad yn cynnwys cyfweliadau gyda myfyrwyr, staff, a phartneriaid allanol y Brifysgol i sicrhau ein bod wedi cyrraedd y safon ofynnol mewn pum maes: 

  • Mewnwelediad Cwsmeriaid
  • Diwylliant y Sefydliad
  • Gwybodaeth a Hygyrchedd
  • Darpariaeth
  • Prydlondeb ac Ansawdd y Gwasanaeth.

Meddai Raymond Ciborowski, Cofrestrydd Prifysgol Abertawe: "Rydym yn falch iawn bod staff o'n Prifysgol wedi'u cydnabod eto ar gyfer y wobr hon. Roedd ein Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth yn un o nifer bach o lyfrgelloedd prifysgol a gwasanaethau TGCh yn y DU a enillodd y Wobr Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid yn ôl yn 2007. Nawr mae ein Timoedd Gwasanaethau Proffesiynol wedi dangos eu bod nhw hefyd yn gallu darparu gwasanaeth rhagorol. Y wobr yw'r cyntaf o'r fath i Brifysgol o Gymru ac mae'n amlygu'r gwasanaeth gwych i gwsmeriaid y mae'r timoedd yn eu darparu drwy gydol y flwyddyn i'n cymuned academaidd.”