Mewnrwyd Prifysgol Abertawe

Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae Mewnrwyd Prifysgol Abertawe yn borth gwe i'w ddefnyddio gan staff a myfyrwyr.

I fyfyrwyr, mae'n cynnwys :

 • Proffil y myfyriwr
 • Cofrestru ar-lein
 • Ceisiadau am Fenthyciad i'r Gronfa Galedi


I staff, mae'n cynnwys (ymysg nodweddion eraill):

 • Ymholiadau Myfyrwyr
 • Gweinyddu Rhaglenni a Modiwlau
 • Gweinyddu Bwrsariaethau Myfyrwyr
 • Gweinyddu Adolygiadau Proffesiynol
 • Ceisiadau am Drwydded Parcio
 • Cofrestr Risg y Brifysgol
 • ...a llawer mwy. Mae rhestr lawn o'i nodweddion ar gael drwy gais, neu drwy agor galwad yn y Ddesg Wasanaeth.


Mewngofnodi - myfyrwyr:

 • Eich enw defnyddiwr yw eich rhif adnabod myfyriwr
 • Defnyddiwch eich cyfrinair arferol yn y Brifysgol

Mewngofnodi - staff:

 • Eich enw defnyddiwr yw rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe cyn y symbol @

Defnyddiwch eich cyfrinair arferol yn y Brifysgol

Sut i gael cymorth

Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Os nad oes modd datrys eich ymholiad drwy Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol, ac os oes angen rhagor o gymorth arnoch gyda'r fewnrwyd neu unrhyw un o'r rhaglenni sy'n gysylltiedig â hi, cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth.

Perchennog y gwasanaeth / Tîm cyflawni

Andrew Stacey
Rheolwr Prosiect Meddalwedd Busnes
Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

Manylion cyswllt ar gael yma.

DS: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau, problemau ac awgrymiadau ynghylch cymorth.

Oriau gweithredu / cymorth

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24/7, 365 o ddiwrnodau'r flwyddyn.

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy’n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd - mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.