Wi-Fi Prifysgol Abertawe

Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae Prifysgol Abertawe'n darparu rhwydwaith Wi-Fi ar draws ei hystâd, i'w ddefnyddio gan fyfyrwyr a staff, yn ogystal â rhwydwaith ymwelwyr ar gyfer gwesteion a chynadleddau.

I fyfyrwyr, mae'n cynnwys:

 • eduroam - rhwydwaith Wi-Fi trawsrwydweithio byd-eang ar gyfer ffonau/gliniaduron/llechi
 • Diogelwch ac amgryptio lefel menter
 • Rhwydwaith Wi-Fi ar gyfer consolau gemau
 • Cysylltedd di-dor ar draws ein holl safleoedd, adeiladau a mannau addysgu

I staff, mae'n cynnwys:

 • eduroam - rhwydwaith Wi-Fi trawsrwydweithio byd-eang ar gyfer ffonau/gliniaduron/llechi
 • Diogelwch ac amgryptio lefel menter
 • Cysylltedd awtomatig mewn miloedd o brifysgolion eraill ledled y byd

I Ymwelwyr/Gwesteion:

 • Rhwydwaith Wi-Fi am ddim sy'n darparu cysylltedd yn adeiladau'r brifysgol

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y Wefan Cymorth Wi-Fi

Sut i gael cymorth

Gellir cael cymorth wyneb yn wyneb gan y Desgiau Gwasanaeth Cwsmeriaid yn holl adeiladau'r llyfrgell - dewch â'ch dyfais gyda chi.

Mae cyfarwyddiadau, offer a chymorth ar gael ar y Wefan Cymorth Wi-Fi

Tri cham i gysylltu:

 1. Bydd angen i fyfyrwyr a staff gysylltu â rhwydwaith SwanseaUni-setup yn gyntaf
 2. Agorwch borwr ac ewch i'r Wefan Cymorth Wi-Fi a chliciwch ar Register
 3. Ar ôl y chi gofrestru ewch drwy'r broses gychwyn gyda'r offeryn a ddarperir i ffurfweddu eich dyfais er mwyn darparu cysylltedd diogel a di-dor yn holl leoliadau'r Brifysgol.

 

Os nad oes modd datrys eich ymholiad drwy unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth.

Perchennog y gwasanaeth / Tîm cyflawni

Paul Matthews

Rheolwr Tîm y Rhwydwaith

Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau,

 

Manylion cyswllt ar gael yma.

Oriau gweithredu / cymorth

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24/7, 365 o ddiwrnodau'r flwyddyn.

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd - mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.