Cofnodion Academaidd a Myfyrwyr - Gwasanaethau Academaidd

Disgrifiad o'r gwasanaeth

I fyfyrwyr, mae'n cynnwys :

 • Newidiadau i'ch statws myfyriwr (trosglwyddo, gohirio a thynnu'n ôl) **
 • Ffioedd dysgu a chyllid **
 • Cofrestru **
 • Newid eich cyfeiriad **
 • Graddio, Tystysgrifau a Thrawsgrifiadau **
 • Arholiadau a Chanlyniadau *
 • Cadarnhad o Dderbyn i Astudio a cheisiadau am deitheb **
 • Ymholiadau myfyrwyr rhyngwladol **


I staff, mae'n cynnwys (ymysg nodweddion eraill):

 • Prosesau 'Cofnodion Academaidd' ar y fewnrwyd *
 • Y System Arholiadau *
 • Cadw a chynnal rhaglenni a modiwlau *
 • System cofnodion myfyrwyr SITS
 • System Rheoli Ymchwil
 • Cofnodion HESA myfyrwyr

(*) Mae'r rhain ar gael drwy Fewnrwyd Prifysgol Abertawe.

(**) Mae'r rhain ar gael drwy Wefan Prifysgol Abertawe.

Sut i gael cymorth

Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Am ragor o gymorth gyda systemau Cofnodion Academaidd a Myfyrwyr, gall myfyrwyr gysylltu â MyUniHub y Brifysgol;


Gall staff gysylltu â Thîm Cofnodion Academaidd a Systemau Data Gwasanaethau Academaidd.

Os nad oes modd datrys eich ymholiad drwy unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth.

Perchennog y gwasanaeth / Tîm cyflawni

Aled Phillips

Pennaeth Cofnodion a Systemau Academaidd

Gwasanaethau Academaidd

Manylion cyswllt ar gael yma.

DS: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau, problemau ac awgrymiadau ynghylch cymorth.

Oriau gweithredu / cymorth

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd - mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.