PebblePlus

Disgrifiad o'r Gwasanaeth

PebblePlus yw ardal myfyrio personol a phortffolio electronig y Brifysgol, y gellir ei defnyddio unrhyw le, unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos.

Defnyddir PebblePlus fel ffordd o fyfyrio ynghylch eich dysgu, cydweithio a chreu portffolio electronig.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar gwefan SEA.

Gellir defnyddio PebblePlus drwy Blackboard neu'n uniongyrchol yma.

Mewngofnodi – myfyrwyr:

Eich enw defnyddiwr yw eich rhif adnabod myfyriwr

Defnyddiwch eich cyfrinair arferol yn y Brifysgol.

Mewngofnodi – staff :

Eich enw defnyddiwr yw rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe cyn y symbol @

Defnyddiwch eich cyfrinair arferol yn y Brifysgol.

Sut i gael cymorth

Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol, sydd ar gael yma, yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Os byddwch angen cymorth neu’n dymuno adrodd unrhyw fater, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Cwsmer ISS ar 01792 (29)5500, logiwch alwad drwy ein Desg Wasanaeth neu ewch i’r Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Parc Singleton neu’r Bae.

Perchennog y Gwasanaeth / Tîm cyflawni

 

Chris Cardew
Academi Cyflogadwyedd Abertawe
Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

Mae'r manylion cyswllt ar gael yma.
Sylwer: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau, problemau ac awgrymiadau ynghylch cymorth.

Oriau gweithredu / cymorth

 

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, bob dydd o'r flwyddyn.

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid, y mae'n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd – mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 9:30am a 5:30pm o ddydd Llun i ddydd Iau.