MyUni

Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae MyUni yn wasanaeth gwybodaeth ar-lein ar gyfer myfyrwyr presennol Prifysgol Abertawe

I fyfyrwyr, mae'n cynnwys:

  • Mewngofnodi i'w cyfrifon e-bost a Blackboard
  • Gwybodaeth am Unedau Gwasanaeth Proffesiynol, arholiadau, siarter y myfyrwyr etc
  • Newyddion a chynigion arbennig
  • MyUniExperience i roi adborth ar bob agwedd ar fywyd yn y Brifysgol


I staff, mae'n cynnwys (ymysg nodweddion eraill):

  • Gwybodaeth am Unedau Gwasanaeth Proffesiynol
  • Mynediad i newyddion a gwybodaeth myfyrwyr


Mewngofnodi :

  • Eich enw defnyddiwr yw eich rhif adnabod myfyriwr
  • Defnyddiwch eich cyfrinair arferol yn y Brifysgol

Sut i gael cymorth

Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Os nad oes modd datrys eich ymholiad drwy Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol, ewch i'r Ddesg Wasanaeth neu cysylltwch â MyUniHub.

Perchennog y gwasanaeth / Tîm cyflawni

Annie Cottam

Gwasanaeth Partneriaeth ac Ymgysylltu â Myfyrwyr

Gwasanaethau Academaidd

 

Manylion cyswllt ar gael yma.

DS: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau, problemau ac awgrymiadau ynghylch cymorth.

Oriau gweithredu / cymorth

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24/7, 365 o ddiwrnodau'r flwyddyn.

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd - mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.