iFind Reading

Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae gwasanaeth iFind Reading  Prifysgol Abertawe ar gael i staff a myfyrwyr ei ddefnyddio.

I fyfyrwyr, mae'n cynnwys:

  • Rhestrau darllen wedi'u dangos fesul modiwl yn Blackboard.


I staff, mae'n cynnwys :

  • Y gallu i weinyddu rhestrau darllen


Gall myfyrwyr gyrchu iFind Reading drwy fodiwlau Blackboard

Gall staff ei gyrchu at ddibenion gweinyddu yma.

Mewngofnodi - myfyrwyr:

  • Eich enw defnyddiwr yw eich rhif adnabod myfyriwr
  • Defnyddiwch eich cyfrinair arferol ar gyfer y Brifysgol

Mewngofnodi - staff:

  • Eich enw defnyddiwr yw rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe cyn y symbol @

Defnyddiwch eich cyfrinair arferol ar gyfer y Brifysgol

Sut i gael cymorth

Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Os byddwch angen cymorth neu’n dymuno adrodd unrhyw fater, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Cwsmer ISS ar 01792 (29)5500, logiwch alwad drwy ein Desg Wasanaeth neu ewch i’r Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Parc Singleton neu’r Bae.

Perchennog y gwasanaeth / Tîm cyflawni

Andrew Brown

Llyfrgellydd Gwasanaethau Casgliadau a Systemau

Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

 

Manylion cyswllt ar gael yma.

DS: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau, problemau ac awgrymiadau ynghylch cymorth.

Oriau gweithredu / cymorth

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24/7, 365 o ddiwrnodau'r flwyddyn.

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd - mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.