Home.swan.ac.uk

Disgrifiad o'r gwasanaeth

Home.swan.ac.uk yw porth y staff i'r holl wasanaethau a ddarperir yn benodol i staff, gan gynnwys:

 • Agresso Business World
 • Blackboard
 • Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
 • Collaborate
 • Cymuned
 • Mynediad i ffeiliau
 • MyUni
 • iFind
 • iFind Reading
 • Y Fewnrwyd
 • Desg Wasanaethau ISS
 • Y Llyfrgell
 • Pebble+
 • System Gwybodaeth Ymchwil
 • Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe
 • Statws Gwasanaeth
 • Timeware
 • Webtel
 • Wireless

Sut i gael cymorth

Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Os byddwch angen cymorth neu’n dymuno adrodd unrhyw fater, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Cwsmer ISS ar 01792 (29)5500, logiwch alwad drwy ein Desg Wasanaeth neu ewch i’r Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Parc Singleton neu’r Bae.

Perchennog y gwasanaeth / Tîm cyflawni

Steve Owen
Cyfarwyddwr Cysylltiol a Phennaeth Gwasanaethau TG
Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

 

Manylion cyswllt ar gael yma.

DS: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau, problemau ac awgrymiadau ynghylch cymorth.

Oriau gweithredu / cymorth

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24/7, 365 o ddiwrnodau'r flwyddyn.

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd - mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.