Gwasanaeth Ffôn Prifysgol Abertawe

Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae gwasanaethau ffôn Prifysgol Abertawe'n cynnwys ffonau ar ddesgiau, ffonau digidol diwifr uwch a ffonau symudol i'r holl staff.

I staff, mae'n cynnwys (ymysg nodweddion eraill):

  • Darparu a rhaglennu ffonau ar ddesgiau
  • Gwasanaeth llaisbost
  • Archebu ffonau symudol, cyngor ynghylch cytundebau a rhoi cytundebau ar waith a'u gweinyddu
  • Gwasanaeth ffacs Rightfax
  • Diweddaru rhifau estyniadau Webtel a rhaglennu cronfa ddata er mwyn hwyluso gweithredu
  • Darparu consol cysylltydd BTS a chyfleuster MyUniHub
  • Desg wasanaeth drwy'r porth gwe i fodloni ceisiadau a datrys problemau


Allanol

  • Gweinyddu a gweithredu prif gysylltiadau allanol ISDN a SIP
  • Cysylltu a chyd-drafod â chyflenwyr a chynhalwyr
  • Gweinyddu a darparu gwasanaeth clirio 0800

Sut i gael cymorth

Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Os byddwch angen cymorth neu’n dymuno adrodd unrhyw fater, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Cwsmer ISS ar 01792 (29)5500, logiwch alwad drwy ein Desg Wasanaeth neu ewch i’r Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Parc Singleton neu’r Bae.

Perchennog y gwasanaeth / tîm cyflawni

Peter Deacon

Rheolwr Telegyfathrebu

Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau,

 

Manylion cyswllt ar gael yma.

DS: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau, problemau ac awgrymiadau ynghylch cymorth.

Oriau gweithredu / cymorth

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24/7, 365 o ddiwrnodau'r flwyddyn.

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd - mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.