Gwasanaethau Clyweled a Chyfryngau

Disgrifiad o'r gwasanaeth

Dylunio a darparu gosodiadau clyweled ar y ddau gampws.

Darperir gwasanaeth peripatetig benthyca cyfarpar, sy'n cynnwys taflunwyr data, sgriniau taflunio, cyfarpar recordio sain a'r rhan fwyaf o fathau eraill o gyfarpar clyweled.

Darperir gwasanaeth cynhyrchu teledu (HD llawn).

Ar y cyd â gwasanaeth E-ffrydio'r Brifysgol, mae gennym alluoedd recordio teledu a radio llawn, ac rydym yn cynnal archif dreigl 10 niwrnod o'r prif sianelau.

Rydym yn darparu gwasanaeth fideo-gynadledda llawn i'r Brifysgol gan gynnwys cysylltiadau â sefydliadau academaidd eraill a defnyddwyr unigol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Sut i gael cymorth

Cysylltwch â ni naill ai ar estyniad ffôn 4000 (os oes problem mae angen ei datrys ar unwaith, e.e. nid yw cyfarpar mewn darlithfa yn gweithio).

E-bostiwch AVsupport@abertawe.ac.uk gyda cheisiadau i fenthyca cyfarpar ac anghenion nad ydynt yn frys, megis rhoi gwybod am diffygion.

 

Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Os nad oes modd datrys eich ymholiad drwy Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol, ewch i'r Ddesg Wasanaeth.

Perchennog y gwasanaeth / Tîm cyflawni

Garry Morgan

Rheolwr Cyfleusterau Dysgu ac Addysgu

Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

 

Manylion cyswllt ar gael yma

DS: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau, problemau ac awgrymiadau ynghylch cymorth.

Oriau gweithredu / cymorth

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd - mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.