Gwasanaethau Clyweled a Chyfryngau

Disgrifiad o'r gwasanaeth

Ein Gwasanaeth

 • Darperir gwasanaeth cynhyrchu teledu (HD llawn).
 • Ar y cyd â Gwasanaeth E-ffrydio y Brifysgol, mae gennym alluoedd recordio teledu a radio llawn, ac rydym yn cynnal archif dreigl 10 niwrnod o'r prif sianelau. Mae modd ffrydio darlithoedd i ddarlithfeydd eraill yn fyw neu eu recordio.
 • Recordio sain ar gyfer prosiectau myfyrwyr, darlithoedd a phodlediadau. Mae modd recordio yn ein stiwdio seinglos neu ar leoliad. Mae cyfleusterau golygu sain hefyd ar gael.
 • Dylunio a darparu gosodiadau clyweled ar y ddau gampws.
 • Rydym yn darparu gwasanaeth fideo-gynadledda llawn i'r Brifysgol gan gynnwys cysylltiadau â sefydliadau academaidd eraill a defnyddwyr unigol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
 • Darperir gwasanaethau ffotograffiaeth at ddibenion addysgol a hyrwyddo i adrannau a cholegau. Gallwn ddarparu gwasanaeth ffotograffiaeth ddigidol naill ai ar leoliad neu yn ein stiwdio ffotograffiaeth.

Benthyciadau

 • Darperir gwasanaeth benthyca cyfarpar sy'n cynnwys taflunwyr data, sgriniau taflunio, cyfarpar recordio sain, gliniaduron, camerâu fideo, camerâu digidol, golygu fideo a'r mwyafrif o fathau eraill o gyfarpar clyweled. 

Copïo

 • Rydym yn darparu gwasanaeth copïo ar gyfer DVDs a chryno ddisgiau
 • Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth trosi fformatau/ansawdd

Mae modd archebu'r cyfleusterau hyn drwy e-bostio AVsupport@abertawe.ac.uk

Sut i gael cymorth

Ymholiadau

 • Os yw'ch ymholiad yn un brys, cysylltwch â ni drwy ffonio estyniad 4000 (os oes nam sy'n gofyn am weithredu brys e.e. cyfarpar y ddarlithfa yn methu â gweithio).
 • Ar gyfer ymholiadau nad ydynt yn rhai brys, benthyciadau ac adrodd nam, anfonwch e-bost i AVsupport@abertawe.ac.uk
 • Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.
 • Os nad oes modd datrys eich ymholiad drwy Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol, ewch i'r Ddesg Wasanaeth.

Arddangosiadau Darlithfeydd

Mae'r fideos canlynol yn arddangosiadau gan un o'n Peirianwyr Clyweled ar sut mae'r cyfarpar yn y darlithfeydd yn gweithio a'r gweithdrefnau ar gyfer mynd ati i'w ddefnyddio.

Tiwtorial Delweddwr

Arddangosiad Darlithfa Faraday K

Arddangosiad Darlithfa Faraday C

Arddangosiad Darlithfa 302 Keir Hardie

Arddangosiad Darlithfa 130 Keir Hardie

Lleoliad y Stiwdio Deledu

map

Perchennog y gwasanaeth / Tîm cyflawni

Perchennog y Gwasanaeth

Garry Morgan
Rheolwr Cyfleusterau Dysgu ac Addysgu
Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

Manylion Cyswllt

Mae'r manylion cyswllt ar gael yma
Sylwer: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau, problemau ac awgrymiadau ynghylch derbyn cymorth.

 

Oriau gweithredu / cymorth

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd.  Mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.