E-bost

Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae system e-bost Prifysgol Abertawe yn seiliedig ar Microsoft Exchange ac mae ar gael drwy Outlook ar y bwrdd gwaith, mewn porwr ar y we a thrwy ddefnyddio dyfeisiau symudol megis ffonau neu lechi.

Y cleientiaid e-bost sy'n cael eu cefnogi yw Microsoft Outlook 2010 ac uwch sy'n rhedeg ar gyfrifiaduron personol, dyfeisiau Mac, dyfeisiau iOS (iPhone, iPad etc) a dyfeisiau Android.

Mae mynediad ar y we ar gael yn https://mobile.abertawe.ac.uk

I fewngofnodi, defnyddiwch eich manylion mewngofnodi arferol yn y Brifysgol.

Gall nifer o gleientiaid e-bost eraill gysylltu - rhestrir cleientiaid 3ydd parti cyffredin yma: https://swis.abertawe.ac.uk

Gellir defnyddio cyfrifon e-bost ar ddyfeisiau sy'n eiddo personol yr unigolyn, ond bydd rhaid i'r dyfeisiau hynny gydymffurfio â Rheoliadau Cyfrifiadura'r Brifysgol.

Ar hyn o bryd, nid oes terfyn ar faint blwch negeseuon i staff. Y terfyn i fyfyrwyr yw 1GB. Gellir adfer negeseuon sydd wedi'u dileu hyd at chwe mis ar ôl eu dileu. Cedwir copïau llawn am flwyddyn fel diogelwch rhag trychineb mawr.

Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth os ydych wedi colli negeseuon e-bost a hoffech i ni eu hader i chi.

Mae hen ffolderi cyhoeddus ar gael i staff ond tybir nad yw'r rhain yn addas i'w defnyddio. Anogir staff i ddefnyddio atebion eraill - h.y. SharePoint, rhannu blychau negeseuon a'r system rhannu cysylltiadau cwsmeriaid.

Gellir creu rhestrau e-bostio yn Exchange a'u rheoli drwy Outlook. Os hoffech greu rhestr e-bostio gyda defnyddwyr y tu allan i Brifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth.

Mae cyfeiriadau e-bost staff yn seiliedig ar ddata a ddarperir gan adran AD y Brifysgol. I gywiro gwallau neu i roi gwybod am newidiadau swyddogol i enwau (e.e. priodas, gofynion crefyddol) mewn cyfeiriadau e-bost, dylid cysylltu ag AD yn y lle cyntaf. Mae manylion cyswllt ar gael ar dudalennau gwe AD.

Mae cyfeiriadau e-bost myfyrwyr yn seiliedig ar rif y myfyriwr a ddarperir gan y broses dderbyn.

Sut i gael cymorth

Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Mae dogfennaeth gynhwysfawr a thiwtorial ar gyfer Outlook a rhaglenni eraill ar gael yn https://support.office.com/

Dylid cyflwyno ceisiadau am flychau negeseuon a rennir, ffolderi cyhoeddus, rhestrau e-bostio etc, yn ogystal â chymorth gydag Exchange ac Outlook, i'r Ddesg Wasanaeth.

Perchennog y gwasanaeth / Tîm cyflawni

Steve Owen
Cyfarwyddwr Cysylltiol a Phennaeth Gwasanaethau TG
Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

 

Manylion cyswllt ar gael yma.

DS: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau, problemau ac awgrymiadau ynghylch cymorth.

Oriau gweithredu / cymorth

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24/7, 365 o ddiwrnodau'r flwyddyn.

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd - mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.