Cymorth ar gyfer eich Dyfais

Mae'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid yma i gynnig cymorth ar gyfer y dyfeisiau rydych yn eu defnyddio at ddibenion addysgol (gliniaduron, llechi, ffonau ac e-ddarllenwyr).

Rydym yn ceisio darparu cymorth gyda'r canlynol:

 

problemau gyda chysylltedd diwifr

gwirio am firysau a (gan ddibynnu ar y cymhlethdod) dileu firysau

Meddalwedd ar eich dyfais a ddarparwyd gan y Brifysgol

Adfer data, ond rydym yn pwysleisio'r angen i greu copïau wrth gefn o'ch data hollbwysig.

 

Sylwer, gyda mathau penodol o feddalwedd, bydd angen i'r cyflenwr ddarparu hyfforddiant neu dylid ei drefnu drwy eich adran os yw ar gael.

Cysylltwch â ni

Mae cymorth cerdded i mewn ar gyfer dyfeisiau ar gael gan Dîm Gwasanaeth Cwsmer ISS wrth y Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Parc Singleton a’r Bae. Neu, gallwch ffonio (01792 29) 5500 neu logio galwad gyda’r ddesg wasanaeth.