Collaborate, SharePoint 2010, SharePoint 2013

Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae Collaborate yn gasgliad o safleoedd Sharepoint lle gall grwpiau gwahanol o staff Prifysgol Abertawe greu safle cydweithio, yn enwedig i rannu dogfennau Microsoft Office a thudalennau gwe.

Gall staff prifysgolion a chwmnïau eraill agor cyfrif Abertawe i ddefnyddio Collaborate hefyd. I gael mynediad i'r system, dylai defnyddwyr allanol ofyn i aelod staff Prifysgol Abertawe agor galwad gyda’r Ddesg Wasanaeth ar ran y defnyddiwr allanol gan ofyn i gyfrif allanol gael ei greu yn SharePoint.

 

Mewngofnodi :

  • Eich enw defnyddiwr yw rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe cyn y symbol @
  • Defnyddiwch eich cyfrinair arferol ar gyfer y Brifysgol

Sut i gael cymorth

Mae canllaw i ddefnyddio Collaborate o'r enw Canllaw Hyfforddiant SharePoint ar yr hafan a gellir cadw lle ar gyrsiau hyfforddi rheolaidd ar sail y canllaw hwnnw o'r catalog o gyrsiau yn ABW.

Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol hefyd yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Os byddwch angen cymorth neu’n dymuno adrodd unrhyw fater, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Cwsmer ISS ar 01792 (29)5500, logiwch alwad drwy ein Desg Wasanaeth neu ewch i’r Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Parc Singleton neu’r Bae.

Perchennog y gwasanaeth / Tîm cyflawni

Alexander Roberts

Rheolwr Tîm y We

Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

 

Mae manylion Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau Manylion cyswllt ar gael yma.

DS: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau cymorth, problemau ac awgrymiadau.

Oriau gweithredu / cymorth

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24/7, 365 o ddiwrnodau'r flwyddyn.

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy’n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd - mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.