Gwasanaeth bwrdd gwaith i staff a myfyrwyr

Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae Gwasanaethau Bwrdd Gwaith Prifysgol Abertawe i staff a myfyrwyr yn cynnwys llawer o agweddau ar ddefnyddio cyfrifiaduron ar gyfer staff a myfyrwyr.

I fyfyrwyr, mae'n cynnwys :

  • Darparu a chefnogi cyfrifiaduron personol mewn ardaloedd mynediad agored a labordai cyfrifiaduron a reolir gan amserlen ganolog
  • Galluogi mynediad i gyfrifiaduron, meddalwedd a gwasanaethau
  • Darparu gwasanaethau argraffu a reolir
  • Darparu, cefnogi a datblygu meddalwedd a gwasanaethau rhoi meddalwedd ar waith


I staff, mae'n cynnwys (ymysg nodweddion eraill):

  • Darparu a chefnogi cyfrifiaduron personol a dyfeisiau eraill a reolir, mewn partneriaeth â thimau TG yn y Colegau a'r Ysgolion ar draws y Brifysgol
  • Darparu a chefnogi cyfrifiaduron personol a dyfeisiau eraill a reolir, mewn partneriaeth ag adrannau Gwasanaethau Proffesiynol
  • Galluogi mynediad i gyfrifiaduron personol, meddalwedd a gwasanaethau
  • Darparu gwasanaethau argraffu a reolir
  • Darparu, cefnogi a datblygu meddalwedd a gwasanaethau rhoi meddalwedd ar waith
  • Cyngor a chymorth wrth lunio manylebau, prynu a gosod cyfrifiaduron personol, dyfeisiau symudol, gwasanaethau argraffu ac eitemau cysylltiedig eraill.

Sut i gael cymorth

Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Os byddwch angen cymorth neu’n dymuno adrodd unrhyw fater, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Cwsmer ISS ar 01792 (29)5500, logiwch alwad drwy ein Desg Wasanaeth neu ewch i’r Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Parc Singleton neu’r Bae.

Perchennog y gwasanaeth / Tîm cyflawni

Glen Donnachie

Rheolwr Cymorth Cyfryngau a TG

Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

 

Manylion cyswllt ar gael yma.

DS: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau, problemau ac awgrymiadau ynghylch cymorth.

Oriau gweithredu / cymorth

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24/7, 365 o ddiwrnodau'r flwyddyn.

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd - mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.