Blackboard Prifysgol Abertawe

Disgrifiad o'r gwasanaeth

Blackboard (wedi'i frandio fel Fy Astudiaethau) yw amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol y gellir ei ddefnyddio unrhyw le, unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos.


Mae Blackboard yn cael ei ddefnyddio'n helaeth i ddosbarthu adnoddau pwnc neu modiwl i fyfyrwyr. Yn ogystal, mae'n cynnig llawer o offer eraill at ddiben:

  • Darparu cynnwys
  • Cyfathrebu
  • Asesu
  • Offer dysgu rhyngweithiol

Mae rhagor o wybodaeth  ar gael ar wefan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe.


Gallwch gyrchu Blackboard drwy MyUni neu yma.

 

 Mewngofnodi - myfyrwyr :

  • Eich enw defnyddiwr yw'ch rhif adnabod myfyriwr
  • Defnyddiwch eich cyfrinair arferol ar gyfer y Brifysgol

Mewngofnodi - staff :

  • Eich enw defnyddiwr yw rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe cyn y symbol @
  • Defnyddiwch eich cyfrinair arferol ar gyfer y Brifysgol

Sut i gael cymorth

Mae Sylfaen Wybodaeth y Brifysgol, sydd ar gael yma, yn fan cychwyn da am gymorth i ddatrys unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Os byddwch angen cymorth neu’n dymuno adrodd unrhyw fater, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Cwsmer ISS ar 01792 (29)5500, logiwch alwad drwy ein Desg Wasanaeth neu ewch i’r Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd Parc Singleton neu’r Bae.

Perchennog y Gwasanaeth / Tîm cyflawni

Chris Hall

Rheolwr Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT)

Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

 

Manylion cyswllt ar gael yma.

DS: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau, problemau ac awgrymiadau ynghylch cymorth.

Oriau gweithredu / cymorth

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24/7, 365 o ddiwrnodau'r flwyddyn.

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd - mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.