ABW Agresso

Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae ABW yn system Cynllunio Adnoddau Menter sy'n cynnwys y prif swyddogaethau canlynol:

  • Cyllid (gan gynnwys creu archebion prynu)
  • Cynigion Ymchwil (y System Rheoli Dyfarniadau)
  • AD (gan gynnwys mynediad i'ch cofnod staff)
  • Cyflogres (gan gynnwys mynediad i slipiau cyflog)


Mae'r system hon ar gael i aelodau staff yn unig.

Gellir cyrchu'r system drwy'r ddolen ar yr hafan, ond gellir cael mynediad uniongyrchol hefyd drwy Sgrîn Mewngofnodi ABW

Mewngofnodi:

  • Eich enw defnyddiwr yw rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe cyn y symbol @
  • Defnyddiwch eich cyfrinair arferol ar gyfer y Brifysgol

Sut i gael cymorth

Mae nifer o dudalennau cymorth yn system ABW


Os oes gennych unrhyw gais neu broblem gydag ABW, agorwch alwad yn y Ddesg Wasanaeth.

Perchennog y gwasanaeth / Tîm cyflawni

Steve Owen
Cyfarwyddwr Cysylltiol a Phennaeth Gwasanaethau TG
Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

Manylion cyswllt ar gael yma

DS: Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth gyda'ch holl ymholiadau, problemau ac awgrymiadau ynghylch cymorth.

Oriau gweithredu / cymorth

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24/7, 365 o ddiwrnodau'r flwyddyn.

Darperir y cymorth gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gweithio oriau amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd - mae'r manylion ar gael yma.

Os oes gennych ymholiad mwy cymhleth nad oes modd i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ei ddatrys, byddwn yn ymdrin ag ef rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.