Polisïau a Gweithdrefnau

Ceisiadau Prosiect

I drafod cynnig prosiect TG, e-bostiwch Swyddfa Prosiectau ISS: iss-projects@abertawe.ac.uk.

Y Broses Cymeradwyo Prosiectau ('BDAT')

Mae proses ffurfiol ar gyfer cymeradwyo prosiectau TG yn ISS. Gallwch gael manylion llawn drwy e-bostio Swyddfa Prosiectau ISS: iss-projects@abertawe.ac.uk.