Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Abertawe


Cymru: Gwlad y Gân a Cherddoriaeth

Mae Cymru yn enwog am fod yn ‘wlad y gân’ ac mae cerddoriaeth yn parhau i chwarae rhan bwysig ym mywyd yr ardal a’r Brifysgol. Nod Celf Prifysgol Abertawe yw datblygu’r dreftadaeth gerddorol honno, gan gefnogi cerddoriaeth o bob genre ac arddull, i alluogi myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth ar unrhyw lefel i ffynnu, i berfformio ac i ddatblygu fel cerddorion, pa bynnag bwnc y maen nhw’n ei astudio

Cerddoriaeth Myfyrwyr

Mae Prifysgol Abertawe yn gartref i gyfoeth o dalent gerddorol – ceir amrywiaeth o grwpiau sy’n darparu ar gyfer ystod eang o ddiddordebau. Ar hyn o bryd trefnir cerddoriaeth myfyrwyr gan nifer o gymdeithasau Undeb y Myfyrwyr:

  • Y Gymdeithas Gorawl: côr cymysg sy’n perfformio repertoire eang o’r byd clasurol i fyd cerddoriaeth boblogaidd
  • Cymdeithas y Cerddorion: mae’r gymdeithas yn trefnu nifer o ensembles gan gynnwys Cerddorfa, Band Chwyth, Band Mawr, Grŵp Llinynnol, Côr Ffliwt, Côr Clarinét a’r Ensemble Sacsoffon
  • Côr Sioe: mae’r côr yn canu ac yn dawnsio gan ganolbwyntio ar ganeuon pop, roc a chaneuon sioeau cerdd
  • Cymdeithas Cerddoriaeth Fyw: cymdeithas sy’n rhoi cefnogaeth a chyfleoedd perfformio i fyfyrwyr sydd ag awydd ffurfio bandiau o bob arddull a genre.

Mae’r cymdeithasau hyn hefyd yn cyd-weithio ar brosiectau mwy megis y sioeau cerdd a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr yn 2014, 2016 a 2017.


Ysgoloriaethau

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig nifer sylweddol o ysgoloriaethau offerynnol a chorawl i israddedigion talentog. Mae’r rhain ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio unrhyw bwnc.


Gweithio gyda Cherddorion Proffesiynol: Ysbrydoli rhagoriaeth

Ymdrechwn i roi cyfle i’n myfyrwyr weithio gyda cherddorion proffesiynol talentog:

  • Yn 2016/17, bu cerddorfa’r myfyrwyr yn gweithio â’r Sinffonia Gymreig, a arweiniodd at berfformiad ar y cyd yn y Neuadd Fawr, pan chwaraeodd myfyrwyr a cherddorion proffesiynol ochr yn ochr. Bydd y bartneriaeth hon yn cael ei hail adrodd yn 2017/18
  • Ym mis Chwefror 2018, bydd aelodau Cerddorfa Jazz Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn cynnal gweithdy i’n myfyrwyr cyn eu cyngerdd yn y Neuadd Fawr.


Adnoddau a Pherfformwyr Proffesiynol

Ein prif adnodd yw’r Neuadd Fawr newydd ar Gampws y Bae. Mae’n neuadd gyngerdd o’r radd flaenaf ac fe’i hagorwyd yn 2016, gan roi llwyfan i berfformiadau amatur a phroffesiynol yn ogystal â chyngherddau gan fyfyrwyr Abertawe.

Mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin ar Gampws Parc Singleton  yn cynnal perfformiadau byw gan gerddorion proffesiynol fel rhan o’i rhaglen egnïol o gerddoriaeth, theatr, sinema a dawns. Mae hefyd ar gael i grwpiau o fyfyrwyr ar gyfer cyngherddau, theatr gerdd, dawns a gweithgareddau eraill.

Mae ystafelloedd ymarfer unigol gyda phianos ar gael ar  Gampws Parc Singleton a Champws y Bae.

Mae’r Brifysgol hefyd yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau fel Ysgol Haf Ryngwladol Bandiau Press ac yn darparu amrywiaeth o adnoddau a lleoliadau ar gyfer perfformio neu ymarfer.

Staff

Cefnogir cerddoriaeth myfyrwyr Prifysgol Abertawe gan y Cyfarwyddwr Cerdd, Dr Ian Rutt. Mae croeso ichi gysylltu ag ef i gael rhagor o wybodaeth music@swansea.ac.uk

Yn y ddinas a’r rhanbarth

Mae Abertawe yn cynnig cerddoriaeth at ddant pawb. Neuadd y Brangwyn yw neuadd gyngerdd fwyaf y ddinas, gan roi llwyfan i Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, a digwyddiadau yn ystod Gŵyl Ryngwladol Abertawe. Mae’r ddinas yn gyrchfan poblogaidd i ddilynwyr jazz gyda Jazzland Abertawe yn gwahodd sêr rhyngwladol i berfformio yn Abertawe.

Cysylltu â ni

Mae croeso ichi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiwn: music@swansea.ac.uk a dilynwch ni ar Twitter: @SwanseaUniMusic

Cydnabyddiaeth

Diolch i Rhian Cocker am ganiatâd i ddefnyddio rhai o’r lluniau ar y dudalen hon