Gwahoddiad Wythnos Ffydd Abertawe

9eg-14fed Chwefror 2015

10.30am - 4.30pm

Y Babell fawr nesaf i Dŷ Fulton, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Ar ran cynrychiolwyr ffydd Prifysgol Abertawe, mae'n bleser gennyf eich gwahodd i gymryd rhan yn ein Harddangosfa Wythnos Ffydd 2015, a gynhelir ger Tŷ Fulton, Prifysgol Abertawe, o 9eg - 14fed Chwefror 2015.

Eleni, mae credoau gwahanol yn gweithio gyda'i gilydd gyda diddordeb mawr i gynyddu dealltwriaeth o gredoau eraill.  Mae gwahanol credoau yn annog dadlau sy'n cynyddu gwybodaeth ac yn cyfoethogi bywydau pobl ac mae'r digwyddiad hwn yn ceisio annog rhannu gwybodaeth ynglŷn ag ystod eang o systemau cred. Rydym yn hyderus y bydd yr arddangosfa hon yn dod â llawer o gredoau at ei gilydd ac yn hyrwyddo gwell dealltwriaeth.

Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn darparu cyfle da i fyfyrwyr a staff y Brifysgol, plant ysgol lleol ac aelodau arall o'r gymuned i gymryd rhan. Hoffem eich gwahodd felly i ddod gyda'ch teulu i fynychu'r arddangosfa hon.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

Rydym ni, ynghyd ag arweinwyr ffydd eraill, yn edrych ymlaen at eich croesawu i gampws Prifysgol Abertawe.

Y Parchedig Nigel John
Caplaniaeth Prifysgol Abertawe
E-bost: n.john@abertawe.ac.uk

Sheik Mohsen Beltagi
Cynghorydd Myfyrwyr Mwslimaidd ac
Imam Mosg Prifysgol Abertawe
E-bost: M.El-Beltagi@abertawe.ac.uk