Mosg

Mae gan Brifysgol Abertawe Fosg arobryn ar y campws sy'n rhan annatod o fywyd mwyafrif y myfyrwyr Mwslimaidd ar y campws. Mae gennym yr holl gyfleusterau sydd eu hangen ar fosg modern, wedi'i gyfarparu'n llawn gan gynnwys:

 • cyfleusterau gweddïo ac ymolchi ar wahân i ddynion a menywod
 • ystafell gyfarfod
 • llyfrgell Islamaidd ddynodedig

Mae'r Mosg ar ein campws yn ffordd wych o alluogi myfyrwyr i gymysgu a gwneud ffrindiau â phobl o ar draws y byd i gyd. Yr amrywiaeth hon sy'n ei gwneud hi'n lle mor unigryw a diddorol. Mae awyrgylch y mosg hefyd yn ardal addas i astudio ar gyfer myfyrwyr tramor a chartref fel ei gilydd.

Mr Mohsen El-Beltagi yw'r imam preswyl ym Mosg Prifysgol Abertawe. Mae'n dod o'r Aifft yn wreiddiol. Enillodd ei BA ac MA yng Ngwyddorau yr Hadith ym Mhrifysgol Al-Azhar, Cairo ac mae'n ymchwilio ar gyfer ei PhD ar hyn o bryd.
 
Bellach wedi'i sefydlu yn Abertawe, mae Sheikh Mohsen yn fwy nag imam cyffredin yn unig. Nid dim ond arwain y gweddïo a chynnal y cynulliad ar ddydd Gwener a wnâi. Cafodd ei benodi'n Gynghorydd Myfyrwyr Mwslimaidd i Brifysgol Abertawe yn 2010 dan yr Adran Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr. Mae hefyd yn dysgu iaith Arabeg yn y Brifysgol, trwy gyfrwng Arabeg a Saesneg.
Ond yn fwy na hynny, mae'n rhywun y gall pobl droi ato i ofyn am gyngor am unrhyw fater sy'n effeithio ar eu bywyd; felly os ydych yn cael unrhyw anawsterau neu os ydych yn chwilio am gyngor crefyddol, mae croeso i chi gysylltu ag ef.

Lleoliad: ar ochr Ddwyreiniol y Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth

Polisïau'r Mosg (Lawrlwytho fel PDF)

* Nodwch fod holl Gasgliadau dydd Gwener wedi cael eu dyrannu tan ddiwedd Gorffennaf 2014

Mae gweithgareddau a drefnir gan y Mosg a Chymdeithas Islamaidd Prifysgol Abertawe'n cynnwys -

 • Jumu'ah Khutbah (Pregethau dydd Gwener) - canolbwynt ar gyfer wythnos y myfyriwr Mwslimaidd
 • Cylchoedd Astudio Wythnosol, yn Saesneg ac yn Arabeg
 • Cyrsiau a ddylunnir i ddysgu Arabeg, yn ogystal ag Astudiaethau Qur'anaidd arferol wedi'u darparu gan ein Imam ein hun yn ogystal â Sheiks adnabyddus o Gaerdydd ac o amgylch y DU
 • Gweithgareddau chwaraeon a chymdeithasol rheolaidd i frodyr a chwiorydd ynghyd
 • Dosbarthiadau Qur'anaidd rheolaidd i fyfyrwyr â phlant yn ogystal â dosbarthiadau Arabeg i siaradwyr Arabeg a phobl nad ydynt yn siarad Arabeg
 • Darlithoedd misol a theithiau i ddarlithoedd a chynadleddau amrywiol y tu allan i Abertawe, yn ogystal â theithiau cymdeithasol i atyniadau ar draws Cymru
 • Yn ystod mis ymprydio Ramadhaan mae'r Gymdeithas Islamaidd yn trefnu iftaar (pryd ysgafn i ddechrau'r ympryd) a tarawih (gweddïo gyda'r nos) drwy gydol y mis
 • Imam/Sheikh parhaol o'r Aifft i arwain y gweddïo gyda'r nos ac i arwain y pum gweddi ddyddiol a gwasanaethau eraill ar gyfer ein haelodau
 • Mae'r gymdeithas hefyd yn trefnu Gweddïau Eid ar Eid-ul-Fitir ac Eid-ul-Adha. Trefnir gweithgareddau gwahanol i ddathlu'r Eids
 • Ceir mynediad drwy'r Gymdeithas Islamaidd i ysgolheigion Islamaidd preswyl am gyngor ac arweiniad
 • Bob blwyddyn rydym yn trefnu wythnos Ymwybyddiaeth Islamaidd ar y Campws ac mae ein digwyddiadau i gyd yn agored i'r holl fyfyrwyr yn ogystal â'r cyhoedd

Cymdeithas Islamaidd Prifysgol Abertawe

Y Gymdeithas Islamaidd yw'r corff sy'n cynrychioli Myfyrwyr Mwslimaidd o fewn y Brifysgol

 • Mae'n cynrychioli Diddordebau myfyrwyr Mwslimaidd drwy amddiffyn a hyrwyddo eu diddordebau ar y campws a'r tu allan iddo
 • Mae'n creu amgylchedd addysgol yn ogystal ag amgylchedd teuluol i fyfyrwyr
 • Mae'n uno'r holl fyfyrwyr, dim ots beth yw eu crefydd/cefndir, fel bod modd hyrwyddo goddefgarwch a chyd-fyw mewn heddwch
 • Mae ar ben blaen bywydau myfyrwyr ac yn annog trafodaethau lleol a chydlyniad cymunedol o safbwynt academaidd, deallusol a chymdeithasol

Assalamualaikam wrwb – Bydded heddwch!!!!!! Croeso i Fosg Prifysgol Abertawe. Rydym yn gobeithio y byddwch yn cael amser hyfryd gyda ni Inshallah